VE: Mang, Igor – tähetark

Tähetark Igor Mang: Mida toob 2003
Lamba-aasta algab 1. veebruaril kell 12.48. Tooni hakkab andma must lammas.

2003. aasta jaanuar kuulub veel musta hobuse valitsemise alla. Kuid juba 1. veebruaril kell 12.48 võtab hiina kalendri järgi valitsemisohjad enda kätte lammas.

fotod: Arvi Kriis

Märgid viitavad sellele, et peagi hakatakse otsima musta lammast, kelle kaela veeretada nii kohalikud kui maailma hädad, kinnitab astroloog Igor Mang

Teised idamaade kalendrid mainivad ka kitse. Ükskõik, Eestis on mõlemad loomad olemas. Eelistus jäägu igaühe enda ära tunda. Põhiline, et loom oleks musta värvi.

Lammas viib vägisi mõttele, et tulemas on aasta, kus hakatakse otsima musta lammast, kelle kaela veeretada nii kohalikud kui maailma hädad. Küllap see nii saabki olema, sest sellele viitavad ka muud märgid.

Üldiselt jätkuvad uuel aastal need algatused ja tendentsid, mis hobuseaastal alguse said, kuid neid tegemisi tuleb nüüd jätkata filigraansemalt.

Lammas on iseloomult peenem, õrnem, arglikum ja ka püsimatum kui hobune. Aga nad sobivad ja mahuvad hästi ka ühte lauta ning söövad enam-vähem sama toitu. Seegi viitab aastate sarnasusele.

Tähelepanu üksikasjadele

Üks põhierinevusi on see, et hobuseaastal on tehtud ära suur töö – sihi rajamine läbi tihniku, kuid lamba-aasta nõuab tähelepanu üksikasjadele ning tehtu esteetilisele küljele ja väljanägemisele.

Lamba-aastal sündinutele on ikka omistatud artistlikkust, kunstilembust, esteetilist lähenemist elule. Tulebki soodne aasta kunstnikele, eriti mustkunstnikele. Hästi õnnestuvad üritused, kus esinevad mustkunsti- ja trikimeistrid, ja ka spiritistlikud seansid. Selliseid saateid hakkab rohkem näitama televisioongi.

Veel üks erinevus: lamba-aastal pole mõtet teha pikaajalisi plaane – lamba käitumine on üllatuslik, ta muudab ootamatult suunda, kaotab pea. Tuleb piirduda nädala, kuu või kõige enam poole aasta pikkuse planeeringuga.

Muutlik meel ning sagedasti ka muutuvad olud on just lamba-aasta iseloomulikumaid jooni. Seetõttu mõjub see aasta ärritavalt inimestele, kes toetuvad pikaajalisele status quole, stabiilsusele, metoodilisusele.

Sellistele loomadele nagu Pühvel, Kukk ja Madu, kes kalduvad konservatiivsusele, tuleb aasta ärritav. See ei tähenda, nagu läheks neil seepärast halvasti, aga ärritusi tuleb kõvasti.

Aasta ei meeldi ka Hobusele ja Rotile, kellele on väga tähtis perekonnaelu stabiilsus ja kodu turvalisus. See aasta võib neid viia kas elukoha vahetamisele või kodunt eemale pikemale komandeeringule, mis võib majanduslikult olla tulutoov.

On veel üks lamba-aasta iseärasus: see on tulus väikeettevõtjatele ja muidugi lambakasvatajatele. Kuna aasta on planeet Jupiteri mõju all, mis on viljakuse sümbol, siis on oodata häid vilju ja tulemusi neile, kes hobuseaastal oma põldu hästi kündsid.

Aasta muutlikkusele viitab samuti vee element, mis on teatavasti naisprintsiip ja yin-energia. Seega on meil tegemist musta veelambaga, kes soosib eelkõige sea- ja kassi- ehk jäneseaastal sündinuid. Lammastele (Kitsedele) enestele tähendab see uue 12aastase elutsükli algust.

Juhuseid ei ole

Nüüd aga vaatame üksikasjalikumalt uuel aastal juhtuvat – olusid, sündmusi, tendentse. Ja seda juba konkreetselt planeetide liikumise järgi.

Pean tähtsaks kolme suure planeedi liikumist uutesse märkidesse. Märtsis liigub Uraan Kaladesse, juunis jõuab Saturn Vähki ja augusti lõpul astub Jupiter Neitsisse.

Kõigil kolmel planeedil on mõju suurtele sotsiaalsetele gruppidele, kollektiivsele elule, ühiskondlikele institutsioonidele, planeet Uraanil aga tervele inimkonnale.

Jupiter ja Saturn mõjutavad eelkõige sotsiaalseid institutsioone: Jupiter haridust ja välissuhteid, Saturn kinnisvara, põllumajandust ja riigivalitsust.

Just seetõttu ongi parlamendis ja valitsuses palju Amburi ning Kaljukitse märgis sündinud inimesi. Näiteks Amburid Kristiina Ojuland ja Märt Rask ning Kaljukitsed Toivo Asmer ja Mailis Rand. Kaljukits Toomas Savi – alati potentsiaalne Riigikogu esimees, Kaljukits Andres Tarand – alati potentsiaalne peaminister, kes varnast võtta, kui hetkel sobivat kandidaati ei leidu.

Vahepeal võivad nad küll koha kaotada, aga oma kosmilise koodi tõttu jääb see neile alati tagavaraks.

Samuti jääb Kaljukits Toomas Hendrik Ilvesele potentsiaalselt alati ministrikoht. Tuleb vaid ära oodata järjekordne hea tähtede seis.

Elu on tsükliline, inimese kosmiline kood on jääv. Seega inimese põhiloomus elu jooksul ei muutu. Kes poliitikuks sündinud, jääb selleks eluajaks, tal on vaid paremad ja halvemad perioodid väljatulekuks. Rahvas teeb õigesti, kui teeb valimistel oma otsuse isiku, aga mitte partei programmi järgi, mis mõne aja pärast võib muutuda.

Edgar Savisaar pole Ambur ega Kaljukits (sünniomadustelt Kaksik+ Sõnn), mistõttu talle võib kujuneda raskeks pikemaajalisem ministriks olemine, sest minister on eelkõige bürokraat, administraator. See vastab enam Kaljukitse iseloomule.

Savisaar on poliitik, tal on sellele viitavad kosmilised näitajad. Poliitik aga on eelkõige ideedemees, oma ajastu inimeste ja olude hea tundja, kes tajub ühiskonna pulssi, on hea analüütik, kui mitte just oraator, siis hea väitleja, hetke tabaja.

Kuna lamba-aasta oma iseloomu tõttu soosib selliseid poliitikuid enam kui administraatoreid, pean võimalikuks isegi Edgar Savisaare saamist peaministriks.

Kõigeks tuleb sündida, nii ka prohvetiks, astroloogiks, kunstnikuks jne. Ka kuningaks tuleb sündida, see on lausa erilise väljavalituse tunnuseks.

Oleks aeg jätta materialistlik-ateistlik-bolševistlik inimesest ja maailmast arusaamine, kus kõik on enda teha ja määrav on vaid juhus. Juhuseid ei ole. Laev ei püsi juhuslikult vee pinnal, sest ta on ehitatud õigete teadmiste järgi.

Nii tuleb ka riigilaev ehitada õigetele teadmistele tuginedes, milleks on universumi objektiivsed seadused, aga mitte igamehe arvamused.

Demokraatia allakäik

Riigiseadused on kogu aeg olemas nagu loodusseadusedki, neid tuleb vaid tundma õppida.

Oma mudelilt on riik alati hierarhiline, püramiidikujuline, kus valitseb igavene kolmikprintsiip: jumal, kirik ja keiser. Kiriku all mõtlen religiooni üldse, mitte ainult kristlikku kirikut. Eri religioonid on jumala erinevad rõivad ise aegadeks: talvel tuleb kanda kasukat ja suvel aitab pintsakust.

Tõeline riik on alati aristokraatlik, mis tähendab, et ta on orienteeritud kvaliteedile. Parimad valitsevad. Tööliste, köögitüdrukute ja ärikate riiki pole olemas. Ja kui nemad pea
ks valitsema, siis vaid lühiajaliselt.

Demokraatia on pööbli religioon, mille prohvetiks oli Marx ja poliitikuks Lenin. Suur lagunemine algas juba Prantsusmaa revolutsiooniga, lõhkudes hierarhia, mis oli orienteeritud pühadusele: kõike mõõdeti evangeeliumi eetika seisukohast.

Ka kuningad kahetsesid pattu, kui nad eksisid. Nüüdisaja demokraatias valitsejad patukahetsust ei tunne. Kui pole jumalat, siis on ju kõik lubatud.

Demokraatia – see on inimkonna mäss jumala loodud korra vastu. See on Robespierre’i giljotiin, alaealiste orjatöö tekkivates kapitalistlikes riikides, vennatapusõda revolutsioonides, kirikute lõhkumine, mõisate põletamine, Gulagi laagrid, sundkollektiviseerimine, “kõik ühiselamusse”, metsade laastamine, vee reostamine, õhu saastamine, looduse hävitamine industrialiseerimise eesmärgil, “heaoluriigi” – endises variandis kommunistliku riigi – ehitamise nimel, massiline alkoholism, töölisklassi kriminaliseerumine, talukultuuri hävitamine ja selle asendamine ärikate-farmerite suurtootmisega, intelligentsi degradeerumine – “kahtle kõiges!”, narkomaania koolilaste seas, noorsoo massiline debiilistamine mürtsu, tümpsu ja pornot peale surudes läbi kõikide massikommunikatsioonivahendite, elukeskkonna ja -kvaliteedi üleüldine allakäik eluväärtuste labastamise kaudu, traditsioonilise euroopa kultuuri järjepidev lagundamine, kõigi ja kõige müüdavus.

Pole siis ime, et juba koolilapsedki sooritavad enesetappe ja vaigistavad inetust elust saadud hingelist valu narkootikumidega. Nende vanemad joovad, et unustada probleeme, mis iga päev üle pea kasvavad ja paljusid hullumajja viivad.

Kapitalism ja sotsialism – kaks venda, neist üks on pada ja teine katel, ühed mustad mõlemad. Nende papa on ateism ja mamma on materialism.

Demokraat – see on tõest ära kukkunud inimene, nüüd on selleks juba pool inimkonda. Kasutan juhust, et siinkohal tänada tõsist katoliiklast Ivo Õunpuud essee “Katoliiklus, protestantism, kapitalism” tõlkimise eest. Selles nähtub selgesti, kuidas protestantismist sünnib kapitalism ja kogu hierarhia pööratakse pea peale.

Äraostmise ja valega saavad võimule madalamate seisuste esindajad. Neid mõrusid vilju sööme siiamaani. Läbi Euroopa kultuuri ja ajaloo on võim pidevalt liikunud alamate seisuste kätte: romaani ehk varajasel keskajal kuulus võim preestritele ja vaimulikele; gooti ehk hilisel keskajal kuningatele ja aadlile; protestantlikul ajal läks see kaupmeeste ja bürgerite kätte – nii sündis kapitalism. XIX sajandil saavutavad nad lõpliku võimu, aga kommunismitont käis juba Euroopas ringi ja kutsus proletariaati mässule.

Ja XX sajandil tuligi võimule lumpen ehk saabus proletariaadi diktatuur. Ning nüüd käib ringi juba maffiatont. XX sajandi lõpust on kriminaalne element jõudnud ka võimustruktuuridesse, rääkimata igapäevaelust. Riigikogu liikmetele antakse kesklinnas peksa, kasutatakse vägivalda rasedate naiste kallal, aga puhkus veedetakse sanatooriumis – eurovanglas.

Ikka leidub veel rumalaid, kes räägivad ajutistest kasvuraskustest, mis kohe lõpevad, kui heaoluriiki jõuame. Milline absurd! Piinlik peaks olema olla veel mõõdukas. Radikaal tuleb olla. 30 aastat parempoolset diktatuuri, nii on soovitanud üks autoriteetne major kaitseväest. Kui kaua veel võib teotada pühadust?

Õnneks on pöörded juba toimumas. Minu aastatagune ennustus osutus õigeks: must hobune viib demokraatia surnukuuri. George Bush on alustanud suurt sõda, ja kuna sõjaseisukord nõuab eriolukorda riigis, siis lõpetataksegi demokraatia.

Läänemaailmas on hakatud kruvisid rohkem kinni keerama, väidetavalt demokraatia nimel. Aga uskuge, tagasi sellist demokraatiat enam ei tule. Ja jumal tänatud.

Vanad monarhistlikud institutsioonid Euroopas on alati teadnud, et varem või hiljem variseb demokraatia kokku. Nad on võtnud seda kui haigust, mis tuleb koos oma rahvaga üle elada.

Kui XX sajandi I poolel, mil demokraatiahullus oli kõige suurem, oli isegi Inglismaal ja Rootsis päevakorral monarhia likvideerimine, siis tänapäeval sellist küsimust enam ei tõstatata. Vaatamata kõigele on monarhial oma eriline võlu.

Kuningriiki on vaja

Eesti horoskoop näitab, et parim poliitiline vorm rahvale on kuningriik. Sellele on viidanud ka head kolleegid Pauksonid. Lõvimärk horoskoobis kesksel positsioonil viitab ka noorte suurele osakaalule ühiskonnas ja sportlaste väljatulekule maailmaareenil.

On vaja läbirääkimisi Euroopa kuningakodadega, et leida kroonprints või kroonprintsess, kes abielluks kohaliku esindajaga. Olen näinud nii poisse kui tüdrukuid, kellel on kuninga/kuninganna omadused. Nende vahel tuleb teha konkurss ja panna võitja rahvahääletusele.

Luua sugulussidemed mõne kuningakojaga tähendaks astuda kultuursesse, sakraalse traditsiooniga Euroopasse. Vermida tuleks kuldmünt, millel on Eesti kuninga pilt. See tõstaks tunduvalt rahva enesetunnet ja annaks võimaluse luua oma rahvuslik aadelkond. Riigikogu muutub siis lordide kojaks ja iga kodanik saab igaveseks ajaks kasutada ühe hektari maad.

Olla Eesti kuningriigi kodanik – see on privileeg. Kuningat saab armastada, tema eest minnakse sõtta. Demokraatide käest küsitakse selle eest raha. Monarhias on tähtsal kohal au mõiste, mis seab inimeste käitumisele ka loomulikud piirid. Ja see toob ühiskonnaellu ka enam väärikust, millest praegu nii väga puudus on.

Loomulikult pole see ühe aasta küsimus, ühiskond peab selleni küpsema. Aga see peaks olema ideaaliks. Astumine Euroopa Liitu praegusel kujul on oma iseseisvuse mahamüümine. Vabadus ja kodumaa pole müüdavad, sest nad esindavad kõrgemat väärtust. Kui ühiskonnas toimub sellega kauplemine, on tegemist degradatsiooniga.

Suur osa inimesi on pätistunud, sest neile pole enam miski püha. Kummaline küll – ühest ühiselamust saadi välja selleks, et võimalikult kiiresti ennast järgmisse sisse kirjutada.

Kuna märgid näitavad looduskatastroofide jätkumist, eriti Euroopa lõunapiirkondades, kus suured maa-alad muutuvad elamiskõlbmatuks, evakueeritakse sajad tuhanded inimesed Baltikumi, kus rahvastiku tihedus on märksa hõredam.

ÜRO läbirääkimiste tulemusel nõustub Euroopa Liit saatma ka Aafrika katastroofipiirkondadest inimesi Baltikumi. Nii et tulevik näitab võimalust suureks internatsionalistlikuks kooseluks, peaaegu nagu endises Nõukogude Liidus.

Täna vaadatakse patriootlikku filmi ”Nimed marmortahvlil”, kuid juba homme müüakse tükkhaaval oma kodumaad maha. Mis
tähendust saab enam olla 24. veebruaril vabariigi aastapäeva tähistamisel, kui maa ja rahvas on antud võõraste valitseda.

Ainult vabaduses on võimalik tõeline eneseteostus, mis teeb nii üksikisiku kui ka kogu ühiskonna eriliselt atraktiivseks, nii et kõik tahavad temaga sõprust luua. Ja siis annab ka kaupa teha.

Oma nägu tuleb säilitada. Paljud välismaalased, kes siin käinud, on korranud: säilitage oma eripära. Aga seda ei saa säilitada ühiselamus, kus on vaid üks nõukogude või eurorahvas. Nivelleerimine toob alati kaasa kvaliteedi languse.

Tark mees Toomas Hendrik Ilves on pakkunud föderatsiooni ideed: iseseisvad riigid, säilitades oma põhiseaduse, loovad üksteisega liidu. Juriidilis-õiguslikust aspektist kehtib meil tegelikult praeguseni monarhia. Meie keisrinna on Suurbritannia kuninganna Victoria lapselaps Aleksandra Fjodorovna, püha Alice.

Pole dokumenti tema allkirjaga, mis muudaks kehtetuks tema keisrinnaks olemise. On troonist loobumise manifest Nikolai II allkirjaga, kus ta annab võimu üle oma nooremale vennale. Dokumenti monarhia kapitulatsioonist demokraatia ees ei ole olemas.

Võimu usurpeeris ajutine valitsus eesotsas kavaldava Kerenskiga, kellelt omakorda usurpeerisid võimu bolševikud. Juriidilise korrektsuse seisukohast oli Nõukogude Liit õigustühine, seega on ka monarhia alles.

Õiguslik kord, see on jumalast loodud printsiip, ja sellega vusserdamine, nagu seda tegi jurist Kerenski, toob kaasa lõpmatud segadused ning ühiskonna elu upub kaosesse. Leningi oli pooliku haridusega jurist.

Inimene ei saa ära võtta pühitsust, mida jumal on andnud. Aleksandra Fjodorovna pole lihtsalt keisrinna, vaid ka pühak, püha Alice, kes on meile ka taevaseks eestkostjaks.

Mitte inimene ei jaga siin talente: lauluhäält, joonistamisoskust, riigivalitsemisvõimet, see antakse taevast nagu pühaduski. Annet ei saa õppida, seda on võimalik koolis vaid välja arendada. Vaimse nägemise võime, religioossus – see on lausa eriline talent.

Nii Eesti kui ka Soome riik on loodud tsaariohvitseride poolt. Marssal Mannerheim tahtis Soomest teha kuningriiki. Koguni kuningas oli Saksamaalt välja vaadatud, kuid Saksamaal tuli revolutsioon vahele.

Juristidel on siin, mida mõelda. Juuraski on vajalik eriline talent, mis kingitud enamasti Amburitele ja Kaladele. Paremini tuleks vaid õppida õigusfilosoofiat. Tõeline ülikool on see, kus kõige tähtsamad on usuteaduse, õigusteaduse, meditsiini ja filosoofia teaduskond. Eriti oluline on ajaloo- ja õigusfilosoofia, millest saab välja kasvada objektiivne maailmavaade.

Tartus kannatab praegu just filosoofiateaduskond alafinantseerimise all. Proletariaadi ühiskonnas tähtsustatakse ainult materiaalsete asjade tootmist. Tehnikaülikoolid on vaid kõrgemat kutseharidust andvad koolid, milles puudub humanitaarkultuuriline printsiip.

Totalitaarsed riigid madaldavad humanitaarseid õppeaineid ja tähtsustavad üle tehnilisi, sest viimased aitavad kaasa massihävitusrelvade tootmisele. Tehniline tsivilisatsioon – see on elu ilma humanismita, see on Putilovi tehase territooriumi laiendamine üle maailma, puhta, loodusliku, hingestatud keskkonna hävitamine rauakolakate – traktorite, autode, kahurite, aatomipommide – tootmise nimel.

Vaimne õpetus tervendab

Selle sõja kõrval, mis nüüd tulemas, oli II maailmasõda noorkotkaste ja pioneeride kemplemine. See on apokalüpsis. Ja võitjaid polegi. Väliselt mitte, sisemiselt ja vaimselt küll.

“Meie võidame, sest meie oleme igavesed” – nii ütles Pfalzi kuurvürst Friedrich XVII sajandil. Siit järeldus: vaimsus ja veel kord vaimsus ning sellest tulenedes uue põlvkonna kasvatamine. Selge, puhta, vaimse õpetuse olemasoluga, mis riigi peaideoloogiaks, on võimalik rahva hinge tervendamine ja oma maale füüsilise elujõu tagastamine.

See kõik on maailmavaateline küsimus, mille omandamiseks on vajalik aus, õige ja objektiivne lähenemine ajaloole. Eesti rahva pühakiri koosneb muinasaja usust (Taara usk ehk maausk) pluss evangeeliumist.

Inimesed, kes hoiavad oma esivanemate, muinasaja usku, on tõelised pärlid meie seas. Kõik, mis läbi ajaloo on eriomaselt eesti rahva juurde kuulunud, seda ongi kutsutud hoidma Eesti riik.

Selle hulka kuuluvad ka kohalikud loomatõud ja taimed. Muinasaja usk – see on ürgreligioon; tüvi, mille küljes kristlus nagu ka islam on vaid haru.

Kristliku kiriku suurim patt seisneb selles, et ta läks maarahva usu kallale, raiudes tüve, mille küljes ta ise oli, ja jättis nii ennast ilma eluandvatest mahladest. Tagajärg on dualism: materiaalne maailm lahutati vaimsest.

Nii kaotati vahelüli, mis oli omane muinasajale, kus kogu loodu oli hingestatud. Materiaalne maailm oli vaid Jumala nähtav ihu, mitte tema vastand. See vastab täielikult tänapäeva tippteaduse ettekujutusele, mida saab nimetada holistiliseks maailmavaateks. Kõige lühemalt kõlab see järgmiselt: kogu universum on seotud energiamustrite dünaamilisse võrku.

Seega üks rahvas omal maal koos taimede, loomade ja uskumusega on omaette kosmos suures tervikus, nii nagu iga organ on oma funktsiooniga inimorganismis kui tervikus.

Kuidas võib üliõpilane mõnitada algklassi õpilasi, nimetades neid ketseriteks ainult seepärast, et nood ei õpi temaga samu aineid? Kes ei mõista teisi religioone, ei saa mõistma ka kristluse erilist tähendust. Sektid on kanged minema teiste uskude kallale. Sekt ise on provintslik nähtus, seetõttu leiab neid ka palju väikestes provintsilinnades – see on Kapa-Kohila arusaam ristiusust.

Suur religioon kuulub Roomale ja Konstantinoopolile, mis on pannud maailma kultuuridele aluse. See on suur stiil, millega kokku puutudes inimeses hing kirgastub ja ülendub.

Olla institutsiooni teenistuses, mis kannab endas aristokraatlikku printsiipi, pakub suurt rõõmu, sest selle võimalusega on sulle osutatud suur au osaleda elus, mis teenib kõrgemat väärtust.

Kirikureformid tulekul

2003. a märtsis liigub Uraan Kaladesse, mis teatavasti valitseb religioossete konfessioonide üle. Sellega on näidustatud suured reformid olemasolevates ametlikes kirikutes. Saab toimuma kirikute lõhenemisi, koguduste laialiminemist, aga ka uute sündi. See saab kindlasti toimuma ka Eestis ja Venemaal.

Kõrge kraadiga looivendadelt olen kuulnud, et Euroopa Liidu taga on Siioni prioraat, kelle eesmärk on taastada merovingide võim. Need on Frangi riigi esimesed valitsejad, kelle soontes voolab püha veri. Sama veri, mis on olnud Püha Graali legendide aluseks. Seega taastuvat ka Püha Rooma keisri
riik.

Selline teade võttis tummaks. Tuleb välja, et Olioni kirjastuses ilmunud raamat ”Püha Veri, Püha Graal” räägib õiget juttu. Tõesti-tõesti on toimumas keskaja renessanss. Kui selline stsenaarium peakski teostuma, siis alles pärast suuri kataklüsme, mis on näidustatud tähtede järgi.

Skorpioni põlvkonnas (1975–1982) sündinud on praeguseks jõudnud ikka, kus nad on hakanud osalema ühiskonnaelu otsuste tegemisel.

See on põlvkond, kellele on kõige enam antud osaleda elu piirsituatsioonides, nagu katastroofid ja sõjad.

Kui teha statistikat, siis leiame, et selle põlvkonna esindajaid leidub kõige rohkem militaarstruktuurides. Isegi tüdrukud õpivad kadettide ja politseikoolis ning tegelevad võitluskunstidega.

Samasugune põlvkond kordub iga 84 aasta tagant. Siia kuulusid näiteks Goebbels ja Göring. See põlvkond moodustas nii Gestaapo kui KGB põhikoosseisu. Sellele põlvkonnale pole omane demokraatia.

Rasked ajad tulevad nagunii kõigile, kuid iseseisvuse säilitamisel on ikkagi olemas piir, mida saab kaitsta, mis aga Euroopa Liidu raames muutuks olematuks.

Võim antakse taevast. Merovingide dünastia võimuletulekuga taastatakse võimu legitiimsus kristlikus maailmas. Kroonitud saab selle dünastia esindaja, kelle geneetiline kood omab teatavaid numbreid, mis näitab, et sellel on olemas taevased kaitsjad. Nii tänapäeva tippteadus kui ka osa ekstrasensse kasutavad inimeste raviks numbreid. See põhineb inimese geneetilise koodi vastavusel numbritele. Kuningaks olemise puhul on tegemist kindla geneetilise koodiga.

Selliseid teadmisi valdasid juba muinasajal esoteerilised ordud ja ka juudi rabid, kes tunnevad kabalat, nagu ka kõrgema kraadiga vabamüürlased. Need inimesed teavad, millised on valitsemise mehhanismid, need aga on kaugel demokraatiast.

See ei tähenda, nagu valitseksid näiteks vabamüürlased või juudid maailma. Maailma valitseb jumal, see on selge igale tõsiusklikule. Vaheldub vaid maailmavalitsemise õigus ja seda umbes iga 2160 aasta tagant vastavalt kevadpunkti liikumisele tähtkujudes.

Veevalaja koidik

Praegu tõuseb kevadisel pööripäeval päike veel Kalade tähtkujust, kuid need on juba tema lõpukraadid. Selle sajandi teisel poolel hakkab päike tõusma Veevalaja tähtkujust. Igal juhul Veevalaja tähtkuju juba koidab, mistõttu on maailma sündimas uus eluväärtuste süsteem ehk teaduskeeles – uus paradigma.

Kuna inimesed, õigemini suurkorporatsioonid ei lähtu ammu enam eetilistest printsiipidest, vaid kahjustavad nii keskkonda kui kogu planeeti, siis on jumala ettehoolduses ruumi ka sõdadel ja looduskatastroofidel, mis võimaldavad uut, õigemat algust puhtal pinnal.

Sündmused kuude kaupa

Jaanuar algab ärevate sõnumitega sõjatandrilt, Lähis-Idas ja Iraagis toimuvad lahingud. Ajalehed ja muud massiteabevahendid vahendavad põhiliselt sõjaga seotud sündmusi, palju on ka ennustusi alanud aasta kohta.

Eestile on see kuu suhteliselt rahulik kuni 20. kuupäevani. Aeg on soodne, et jätkata eelmisel aastal alustatud töödega. 21.–30. jaanuarini saab Eesti poliitilisel maastikul olema rahutu aeg.

Mõnes maailma piirkonnas kasvavad rahutused lausa anarhiaks. Rahvusvahelised suhted pingestuvad.

Veebruar on veelgi rahutum kuu, eriti rahvusvaheliste suhete osas. Esineb väga teravaid konflikte – kuni sõjani välja. On ette näha autoavariide rohkust teedel, katastroofe tööstuses ja tehnikaga seoses. Toimuvad rahakursside suured kõikumised.

Eestis on poliitiline võitlus selle aasta haripunktis, ka siin on suured lahingud, mis nõuavad presidendi sekkumist.

Arnold Rüütel paistab sel kuul olema avalikkuse tähelepanu fookuses, kõik justkui ootaksid temalt sõnumit. Õnneks tuleb 24. veebruar ilus päev, vabariigi aastapäeva sündmused toimuvad erilise pidulikkusega. Seekord leiab see suuremat kajastamist ka rahvusvahelises ajakirjanduses.

Märts tuleb esimese poolaasta kõige segasem ja rahutum kuu. Seda näitavad mitmed märgid, kõige enam Uraani liikumine Kaladesse 10. märtsil.

Paljud poliitikud ja riigitegelased peavad jätma oma senised tegemised. Olulisi muutusi on ka kirikuhierarhias. Toimuvad valitsuste vahetused. Kuna Eestis on Riigikogu valimised, siis on ka loomulik, et tuleb uus võimuliit, mille koosseis selgub alles päris kuu lõpul.

Kõige keerulisem periood jääb vahemikku 5.–25. märts. Sellesse aega langevad ka looduskatastroofid.

Aprill on veidi rahulikum kui märts. Soodne aeg ühiskondlikuks tegevuseks. Aktiivne ja viljakas periood ettevõtlikele inimestele. Päevakorras on koolide ja haridusega seotud küsimused. Alates 19. aprillist on suhteliselt rahulik periood.

Mai on kuni 20. kuupäevani väga destruktiivne ja rahutu aeg. Eestis on see seotud ametiühingute tegevuse aktiviseerumisega, streigiliikumise laienemisega. Valitsusele esitatakse ultimatiivset laadi nõudmisi. Parlamendis on palju debatte ja lausa riidu. On oht võimukoalitsiooni lagunemiseks. Teravalt on päevakorral raha ja maksud.

Ka maailmas on palju massilisi väljaastumisi ja demonstratsioone. Kuu lõpp on juba rahulikum.

Juuni tuleb üks selle aasta paremaid kuid, kus on enam stabiilsust ja rahu. Atmosfäär on usalduslikum nii rahvusvaheliste suhete pinnal kui ka inimestevahelises suhtlemises.

4. juunil, Saturni jõudmisega Vähki tuleb päevakorrale rahaasjade revideerimine ja kokkuhoiupoliitika. Palju tuleb juttu riigieelarvest. Siiski on kuu keskel, 17.–19. juunini, halvad näitajad reisimiseks, on näha õnnetusi sõidukitega, võib karmistuda kontroll riigipiiridel.

Juuli algul jätkuvad juunis alanud tendentsid. 12.–19. juulini esineb paljudes riikides, ka Eestis, sisepingeid. On näha kulissidetagust tegutsemist, varjatud kokkuleppeid, poliitiliste jõudude ümbervangerdamist. Kuu viimane nädal on soodne sõulaadseteks üritusteks.

August on parim kuu puhkuseks ja reisideks, samuti raha- ja majandusalasteks ettevõtmisteks ning kinnisvaratehinguteks. Alates 27. kuupäevast algab rahutum periood, eriti Eestis, seoses uudistega võimalikust uuest võimuliidust.

Siin algab edukas periood maamärgis (Neitsi, Kaljukits, Sõnn) sündinud inimestele, sest Jupiter on jõudnud Neitsisse. Mitmed ajakirjanduslikud väljaanded pankrotistuvad, kuid luuakse ka uusi, sest toimub ümbergrupeerumine seoses suuremate muutustega kirjastuste tegevuses.

Septemb
ri
13. kuupäevani kestab augusti lõpul alanud ebastabiilsus nii valitsuses kui ka paljudes töökollektiivides. Eestis on kujunemas uus võimuliit. Kuu teine pool tuleb rahulikum. Edu saadab kultuurilisi üritusi.

Oktoober on päris hea kuu. Septembri lõpul alguse saanud positiivsed algatused jätkuvad ja saavutavad juba konkreetseid tulemusi. Soodne aeg reisideks, rahvusvahelisteks suheteks, avalikeks esinemisteks, rahvahääletuse korraldamiseks ja sotsioloogilisteks küsitlusteks.

Alates 25. kuupäevast algab aasta teise poole negatiivsem periood, mis avaldab halba mõju paljudele inimestele.

Novembris jätkuvad oktoobri lõpul alanud negatiivsed tendentsid ja kestavad terve kuu. Oht tehnikaga seotud katastroofideks, eriti tööstuspiirkondades. Levivad epideemiad, on loodusõnnetusi, mis põhjustatud tehnikast või terroriaktidest.

Eestis tuleb siseriiklikke konflikte ja streike. Ametiühingud osalevad aktiivsemalt väljaastumistes, teravad on palga- ja hinnaküsimused. Ühiskonnas kasvab kriminogeensus. See on üks aasta raskemaid kuid.

Detsember tuleb rahulikum. Elu stabiliseerub, võimalik, et teatud ministrite väljavahetamise hinnaga valitsuses. Ka rahvusvahelistes suhetes on see kompromisside aeg, ilmselt jõulurahu saavutamise nimel. Veel saab verivorsti süüa, kuid aastat kokku võttes tuleb teha tõsiseid järeldusi, kuidas minna uude aastasse.

Kokkuvõte aastast

Lõppkokkuvõttes tuleb öelda, et tulemas on rahutu aasta just ootamatuste poolest. Kui 1990. aastate algul nägime sotsialismi kokkuvarisemist, siis nüüd saab meile osaks oma silmaga näha kapitalismi kokkuvarisemist, mis võtab aega küll rohkem, kuid on palju grandioossem kui see, mis toimus kolmteist aastat tagasi.

Aasta esimesel poolel on ülekaalus poliitilist laadi kired ja rahvusvahelised konfliktid, mida lahendatakse sõjaliselt. Kõige keerulisemad tulevad veebruar ja märts.

Eestis käib sellel ajal valimiste möll. Aprill tuleb stabiilsem. Rahutu aeg mais on seotud rahva ja valitsuse vahelise konfliktiga. See on streikide ja majanduslike raskuste kuu.

Suvel tuleb palju majanduslikke ümberkorraldusi, võetakse suund kokkuhoiule. Euroopa Liidu sisepinged suurenevad ja Eesti väljavaated liiduga ühinemiseks vähenevad. Paljud aasta esimesel poolel tegevad olnud poliitikud ei tule suve lõpul enam tagasi oma kohtadele.

Üldiselt on suvi rahulik ja hea aeg, majanduses on märgata kasvu, rohkem tähelepanu pööratakse põllumajandusele.


Lamba-aasta lubab häid tulemusi neile, kes hobuseaastal on oma põldu hästi harinud, ennustab Igor Mang.

Eesti elust

Mis puudutab Eestit ja tema poliitikuid, siis oskan öelda järgmist: valimistulemused saavad olema enam-vähem samad mis eelmisel sügisel kohalikel valimistelgi, kuid valitsuse moodustamine osutub väga problemaatiliseks.

Edgar Savisaarele tuleb lamba-aasta keerukam kui eelmine, kuid tema populaarsus on endiselt kõrge. Ta võib loobuda peaministrikohast, võimalik ka, et tervislikel põhjustel: jaanuaris-veebruaris minnakse talle hirmsasti kallale ja inimese närvid võivad lõpuks lihtsalt üles öelda.

Keskerakond ja Reformierakond võivad moodustada küll ajutise liidu, kuid suvel tuleb teha ümbervangerdamine. Ma ei näe Siim Kallase osalust, ilmselt sõidab ta välismaale, sest märkide järgi saab ta endale ranged ja konservatiivsed ülemused.

Septembris tuleb uus olukord: Jupiteri liikumisega Neitsi märki tõuseb esile Juhan Parts, kes on ise Neitsi. Näen võimukoalitsiooni moodustamisel keskset osa Res Publical. See võib toimuda koos Isamaaga.

Aasta teise poole põhiküsimused on majanduslikku laadi ja sügisel läbi viidud referendum Euroopa Liidu küsimuses toob kaasa üllatusi. Aasta esimese poole vastuolud ja konfliktid euroliidus endas on ilmselt inimesi ehmatanud.

Mart Laarile on tulemas väga huvitav ja ka hea aasta, kuna ta satub täheteaduse muusa, planeet Uraani mõju alla. Vaevalt et Laar hakkab astroloogiaga tegelema, kuid tema sõprusringkond uueneb. Laari elus tuleb suund enam vaimsusele ja temast võib saada Tallinnas Müürivahe tänavas asuva Loitsukelleri sage külastaja.

Tähelepanu äratab ka Tunne Kelami horoskoobi seis: seal domineerivad 2003. aasta põhiplaneedid. On alust arvata, et ta võtab enda peale suurema vastutuse ja teeb kõik endast oleneva, et tõsta Isamaa mainet. Tema võim ja mõju partei asjades kindlasti suureneb.

President Arnold Rüütlile on tulemas palav aasta, eriti aasta esimesel poolel, sest enam pole võimalik jääda varju ja neutraalseks. Olud nõuavad kiireid ja järske otsuseid, mistõttu ta saab nii tuliseid pooldajaid kui ka teravaid vastaseid. Aasta teine pool on talle rahulikum.

Reformierakond saab endale uueks liidriks ühe priske Vähi. Elu üldiselt karmistub ja majanduslikud raskused suurenevad. Paljudel tuleb püksirihma pingutada.

Suured muutused puudutavad informatsiooni- ja kommunikatsioonisüsteeme, etteotsa pannakse uued juhid. Paljud väljaanded lähevad pankrotti või on sunnitud ühinema suurtega.

Kõige tähtsamaks kujuneb loodushoiu küsimus ja vohava kuritegevuse piiramine.

Aasta kutsub solidaarsusele, palju sünnib usulis-müstilise iseloomuga kogukondi, kes tegelevad hinge tervendamisega, abivajajate nõustamise ja toetamisega.

Häid lambaid mahub palju ühte aeda, välja hakkavad tulema Eesti parimad pojad ja tütred, kes on oma maa tõelised patrioodid.

Tuleb uus poliitika. Jõudu tööle!

Naabermaad

President Putinile tuleb väga pingeline aasta, kuid tema Marsi hea seis viitab jätkuvale sõprusele NATOga. Ka leiab ta enam toetajaid, saamaks tulevikus Euroopa Liidu liikmeks.

Saturni liikumine Vähis näitab siseriiklikke raskusi, pingeid suhetes parlamendiga ning segaseid olusid kirikuelu valdkonnas. Ka haritlaskonna rahulolematus suureneb, kuid samas tulevad nad välja väga huvitavate ideedega ühiskonnaelu ülesehitamisel, mis suures osas väljendab Siberi metsades elava Anastasia mõtteid.

Rahu ja nn heaolu hakkavad otsa saama ka turvalistes Põhjamaades. Ameerika hädad saavad alguse veeprobleemidest: tulemas on suurem põud suvel, üha enam on kuulda Ameerika intellektuaalide pöördumistest maailma avalikkuse poole, kuid need ei lähe kokku Ameerika valitsuse seisukohtadega.

Chev. Igor Mang,
astroloog
Tallinn, november 2002

Järgneb

 

Tähetark Igor Mang: Mida toob 2003
1. veebruaril kell 12.48 algav musta lamba aasta on tormiline Jääradele, õpetlik Veevalajatele ja põnev Kaladele

JÄÄR (21.03.–20.04.)

Üsna tormiline aasta, eriti esimene pool. On kõike: võitlust karjääri nimel, õpinguid, reise ja muidugi ka armastust, mida lausa soosib Jupiteri asukoht Lõvis.

Sellel aastal on head näitajad pere juurdekasvuks, kuid see võib toimuda ka ristilaste juurdetulekuga. Jupiteri ekspansiivne iseloom igal juhul aitab mingis eluvaldkonnas ennast avardada.

Ka on näha huvialade laienemist, uute kasulike tutvuste sõlmimist seoses reiside ja enesetäiendamise kursustega. See kõik viib selleni, et Jäärad hakkavad maailma asju ja enese olukorda nägema teisest vaatevinklist.

Kevade esimene kuu tuleb närviline oma olemise ja olukorra ebamäärasuse tõttu. Ka tervis pole suurem asi. Seetõttu on väga vajalik lähedaste toetus.

Aprillis on kalduvus oma tööde ja tegemistega hirmsasti kiirustada, mistõttu on võimalikud masinatest põhjustatud avariid ja õnnetusjuhtumid, eriti järgmistel aprillipäevadel: 9.–10., 13.–14., 17. ja 21.–22. Ettevaatust!

Mais on kasulik paigutada raha kinnisvaratehingutesse.

Juunis on oodata kasu ja abi sugulastelt, isegi naabritelt. Suve algus toob pühendumist kodu ja elukohaga seotud toimetustele.

August pakub rõõmu reisidest, õnnestuvad ka sisseastumiseksamid, noortel inimestel sünnivad romantilise iseloomuga suhted.

Sügis toob palju rahmeldamist olme pinnal, ka raha napib. Töökohal on oodata ühe ebameeldiva asja ilmsikstulemist: keegi on salamisi nuhkinud, kusjuures pole välistatud, et suunised selleks tulid kõrgemalt poolt. Igatahes see juhtum lahendab ära palju – kõik saab selgemaks.

Kaks viimast kuud toovad uusi toetajaid, sponsoreid. Jäär tunneb, et see, mis aasta jooksul kätte võidetud, on nüüd ka kindlustatud. Rõõmsal meelel võib ta oma lähedaste ringis vastu võtta uut aastat.

Parimad kuud: veebruari I pool, märtsi viimane nädal, juuni, juuli, augusti II pool, septembri II pool, oktoober ja detsember. Halvimad kuud: veebruari II pool, märtsi I pool, mai, septembri I pool.

SÕNN (21.04.–21.05.)

Palju üllatusi, eelkõige sõprade ja uuenenud keskkonna läbi. Aasta esimesel poolel on tähelepanu ja huvi põhiliselt suunatud isikliku elu korraldamisele: korteri remont, elukoha vahetus, maja ost või müük. See võib toimuda ka laste pealekäimisel.

Noorematel Sõnnidel võib tulla pere juurdekasvu.

Aasta kaks esimest kuud on täis suuri plaane ja mõtteid oma tuleviku ülesehitamise üle. Hea, kui need saaksid üles kirjutatud, et aasta lõpul vaadata, kui palju sellest ka täide läks.

Veebruar toob tööasjadega seoses palju sundolukordi, millest mööda hiilida ei anna ja kus on vajalikud kiired otsustamised, kasvab ka tööalane vastutus. Veebruaris ja märtsis on Sõnnid oma töökohal tähelepanu keskpunktis: nii ülemused kui ka alluvad ootavad neilt midagi. See aeg on tüütu, sest Sõnni mõtted on sel ajal rohkem seotud isikliku eluga. Suureneb vajadus koduse elu mugavuste järele.

Märtsis aga muutub oluliselt reaalne tegelikkus, mis sunnib Sõnni oma võimalusi ümber hindama. Olles konservatiivne, tahab ta siiski säilitada oma status quod ning peab õigeks istuda kodus ja jälgida toimuvat kõrvalt. Aga toimub see, et sõbrad valmistavad üllatuse, teatades, et Sõnn on ainuke õige inimene ülemuse kohta vastu võtma.

Mai ja juuni nõuavad palju raha seoses elukoha või korteriga seotud ettevõtmistega. Kogu kevad saab Sõnni ümber olema palju juttu – kes kirub, kes kiidab, kuid neutraalne pole keegi.

Suvel siiski lõpuks õnnestub end isiklikule elule pühendada. Tulevad sagedased sõidud maale, asjaajamised sugulaste ja naabritega.

August ja september toovad kaasa suure armastuse. Vanemas eas inimestele on see soodne aeg reisimiseks ja loominguliseks tööks.

Aasta teine pool kujuneb sotsiaalselt aktiivsemaks kui esimene. Noored Sõnnid alustavad edukaid õpinguid kõrgkoolides. Mõned vanemad Sõnnid saavad professoriks.

Parimad kuud: jaanuar, veebruar, juuni, juuli, august, september, oktoober, detsembri II pool. Halvimad kuud: märts, aprill, mai, novembri II pool ja detsembri I pool.

KAKSIKUD (22.05.–21.06.)

Palju intensiivset suhtlemist, kuid enamasti kohustuslikku laadi: seda nõuab töö või isiklik elu. Õnneks võib nii mõnigi tutvus ka elavat huvi pakkuda. Igal juhul tuleb intellektuaalset tegevust rohkem kui läinud hobuseaastal.

Häirivaks kujunevad olukorrad, kus tuleb äkilisi otsuseid teha ja seda tuleb aasta esimesel poolel sageli ette. Kaksikutele meeldib teha plaane, mõelda ette, koostada stsenaariume, aga sellel aastal on neist vähe kasu. Üllatused on kärmed tulema, ja ehkki nad ei pruugi olla halvad, peab ikkagi otsustama kiiresti.

Paljud tahavad Kaksikuid kasutada oma huvides, paljud loodavad nende peale, vaenlased kiruvad ja sõbrad kiidavad. Märts toob ülemuste või töökoha vahetust. Sellel, kes töökohta ei vaheta, mõlguvad mõtted ometi samas suunas. Sest suured ümberkorraldused tööl ei pruugi meelt mööda olla. Olles kohanemisvõimeline, võivad mõned Kaksikud sellega ka leppida. Ettepanekuid uuele töökohale asumiseks võib tulla ootamatult kelleltki tähtsalt isikult.

Esimese poolaasta sees tuleb ette kohtumisi lausa maailmakuulsuste või muidu tähtsate isikutega, selles etendavad oma osa sõbrad. Ka uue töökoha pakkumine võib tulla sõpradelt.

Jaanuar annab palju mõtlemisainet tehtu või tegematajäetu kohalt, ka palju arutlemist koos lähedaste inimestega. Siis tuleb lahendada põhiliselt igapäevaelu ja olmeprobleeme. Eriti peaks sel ajal hoidma tervist ja vältida tuleks külmetumist.

Veebruaris algavad intensiivsed suhted inimestega, ka väljaspool tavasuhtlemist. Tuleb sagedasi lühemaid reise, uusi kokkuleppeid ja esinemisi. Alates 17. kuupäevast kuni kuu lõpuni tuleb olla ettevaatlik uute tutvuste loomisel, kokkulepete sõlmimisel, sest siin võib olla tegemist kellegi pahatahtlikkusega, mis viib konfliktini. Kevade algus toob siiski häid uuendusi ja igakülgset sõprade toetust.

Mai tuleks niisama mööda lasta, sest see on segane kuu, kus ka tervis pole suurem asi. Parim aeg otsuste tegemiseks on juunis, kuid lähtuma peab sündmustest või ettepanekutest, mis olid aprillis.

Suvel nõuavad rahaasjad töökohas täpsustamist. Üldiselt on suvel rahaküsimustes vaja olla kokkuhoidlik, seda enam et aasta teine pool nõuab suuri kulutusi elukohale.

Aasta teine pool on üldiselt rahulikum, sest on tuntav sisemine vajadus olla rohkem kodus, ehk küll välismaailma olud ei taha seda hästi võimaldada. Pikkadest reisidest tuleks sügisel hoiduda, sest need ei too midagi head. Ümbruskond on Kaksikute jaoks jagunenud kaheks leeriks: selged toetajad ja kindlad vastased.

Parimad kuud: veebruari I pool, märtsi II pool, aprill, juuni, juuli, august, oktoober. Halvimad kuud: veebruari II pool, märtsi I pool, mai, augusti viimane nädal, septembri ja novembri keskpaik.

VÄHK (22.06.–22.07.)

Tuleb huvitav, põnev ja väga sündmusterikas aasta. Kaleidoskoopiliselt palju koguneb muljeid, mis kõik nõuavad lahtimõtestamist. Oleks vaid rohkem vaba aega. Ent minevikus võetud kohustused sunnivad pidevalt tagant.

Uus aasta algab suurte lootuste ja ootustega. 21. jaanuarist 12. veebruarini märkab Vähk, et vanad liitlased on muutunud kärsituks ja temas ärkab kahtlus ühisraha kulutamise pärast. Oma koduski tuleks rahaasjades revisjon läbi viia.

On ka viimane aeg, sest veebruari II poolest kuni mai lõpuni on Vähk ühiskondliku tööga hõivatud rohkem, kui ta tahaks. Sotsiaalse aktiivsuse ilmutamisel võivad avaneda head väljavaated ametialaseks kõrgenduseks või vähemalt sotsiaalse prestiiþi tõusule.

Tasub olla tarmukas ja julgelt esineda, ennast avalikkusele näidata, ehkki vahel sooviks nii väga vähi kombel kivi alla peitu pugeda. See viimane õnnestub alates juunist.

Uraani liikumine märtsis Kaladesse, vaimse õpetaja märki, võib panna Vähi pea pööritama rõõmust ja headest ootustest… Aga äkki! Jah, äkki saabki ta kindraliks? Igatahes temast räägitakse.

Kõik otsustub aprillis, olgu ta vaid ise valmis. Läheb kuidas läheb, mais on Vähk sõprade hulgas populaarne, võib pidada läbirääkimisi ja oma meeskonna kokku panna.

Juunis-juulis peab Vähk pühenduma isiklikule elule, lastele, abikaasale, elukaaslasele, kuid samal ajal oskab ta ometi olla eemal, omaette. Seda sissepoole suunatust põhjustab Saturn, mis 4. juunil liigub Vähi märki ja kavatseb sinna jääda kuni 2005. aasta suveni.

Tasub tõesti järele mõelda koorma üle, mis Vähi õlgadele on langenud. Need on kõik minevikus antud lubadused ja endale võetud kohustused. Kas ta jaksab kanda?

Ka juuli annab häid võimalusi isiklikuks eluks: saab lausa üksindust nautida ja puhata.

Juuli lõpul ja augustis õnnestuvad äritehingud julgustavad edasi minema ja perel puudust kannatada ei tule.

Augusti teine pool ja september toovad uskumatuid võimalusi end laiahaardeliselt teostada ühiskondlikus elus.

Noored inimesed jätkavad õpinguid paremates koolides või välismaal, suurenevad rahalised sissetulekud, leidub sponsoreid, saab headel tingimustel laenu – see kõik on sügisel võimalik. Abi ja toetust on eelkõige loota lähedastelt ja sugulaselt.

Sagenevad reisid nii maal kui õhus – aasta lõpul on Vähi maailmanägemine avardunud ja nii mõnestki jäigast seisukohast on ta loobunud. Ka võib täheldada suurenenud huvi filosoofia, religiooni, astroloogia ja muinasaja kultuuride vastu.

Paraku võib detsembris tervis üles öelda, nii et vaja on aeg-ajalt ka väike puhkus võtta. Kalduvus tööga üle pingutada on sellel aastal tõenäolisem kui varem.

Parimad kuud: jaanuari I pool, märts, aprill, juuli, august, septembri I pool, november. Halvimad kuud: veebruari I pool, mai II pool, juuni I pool, detsembri I pool.

LÕVI (23.07.–23.06.)

Kui otsida üht sõna selle aasta iseloomustamiseks, siis sobiks selleks uue elutsükli algus, mis võib kesta 12 või vähemalt 6 aastat. Nii et uus aasta algab suurte ootustega.

Rõõmu ja õnne saab Lõvi tundma eelkõige perekonnaelu poolelt. Noored, kes pole oma kooselu veel seadustanud, saavad seda pidulikult toimetada jaanuari teisel poolel ja veebruaris. Ka uued ärilised liidud osutuvad siis soodsaks.

Aasta algust tumestavad veidi segadused töökohas, mida põhjustavad rahaasjad: mõni alluv jäi preemiast ilma ja avaldab nüüd pahameelt, või teeb seda kogu kollektiiv.

Jaanuar kulub veel vanade tööasjade ja kohustuste peale, mis alguse saanud möödunud aasta lõpul. Õnneks kompenseerib paljut isiklik elu. Elukaaslase targad nõuanded ja südamlik suhtumine aitavad unustada töömuresid.

Jaanuari lõpul ja veebruaris tuleb perekondlikke väljasõite sportlikel eesmärkidel. Veebruari lõpp toob taas rahutust tööasjades. Ka tervis ütleb üles, ehkki lugu võib piirduda tühise nohu või köhaga.

Märts, kui Uraan liigub Kaladesse, toob Lõvile pöördumatuid muutusi, mis teevad rahutuks, sest ta ei saa veel aru, kuhu need suunduvad. Tuleb rahustada end teadmisega, et ilma temata niikuinii hakkama ei saada. Tähtis on säilitada oma väärikus, siis on ka kindel, et ta jääb ülemuseks.

23. märtsist kuni 16. aprillini on seisud soodsad, vahest isegi aasta esimese poole parimad. Tasub olla aktiivne. Siin saabki pandud alus kuue- või kaheteistaastasele elutsüklile.

Mais enam midagi muuta ei anna.

Juuni tuleb lahedam, toob kontakte ebatavaliste ja huvitavate inimestega ning rohkelt informatsiooni. See paneb mõtlema ja süvenema iseendasse. Lõvi hakkab aru saama maailmas toimuvate muutuste sügavamatest põhjustest.

Suve jooksul võib ta avastada endas tervendajavõimed, pole välistatud osalemine mõne sõbra või kellegi lähedase matustel, millele järgnevad müstilised kogemused – näiteks suhtlemine lahkunud hingega või midagi sarnast.

Lõvi hakkab taipama, kui põnev on elu ja et maagia ongi elu reaalne osa.

Tuleb ebatavaline suvi. Augusti lõpul liigub Jupiter Neitsisse, mis kuulub maaelementi, see toob Lõvi maapealsete asjade juurde tagasi.

Sügisel saab ta maitsta kevadel tehtud töö vilju. Ainelisi ressursse tuleb juurde. Välispartneritega on hea koostöö ja komandeeringud edukad. Siiski tasub olla kokkuhoidlik ja jälgida ümbrust, sest tema ettevõtmised on kontrolli all.

Sel aastal on põhiline olla teadlik ja kindel oma valitud suunas.

Parimad kuud: jaanuari I pool, veebruari I pool, aprill, juuni, august, septembri II pool, oktoober, detsembri I pool. Halvimad kuud: veebruari II pool, märtsi I pool, mai I pool, juuli I pool, novembri II pool.

NEITSI (24.08.–23.09.)

Tuleb suur erinevus aasta esimese ja teise poole vahel. Umbes jaanipäevani on Neitsi kuidagi äraootaval seisukohal, mis pole sugugi kerge, arvestades tema vajadust täpsuse ja konkreetsuse järele.

Aga ümberringi muutub kõik nii palju, et varasemad plaanid kaotavad oma aktuaalsuse. Eriti kehtib see liitlaste ja partnerite kohta, kes märtsis hakkavad kõikuma või teevad ettearvamatuid samme.

Nüüd oleks vaja nõu küsida tarkadelt inimestelt ja kevad toobki palju läbirääkimisi. Parimad otsused sünnivad koostöös, ent omapead otsustatu enne augustit vaevalt et täitub.

Aasta ise algab üsna lõbusalt. Neitsi on kutsutud ja oodatud paljudesse esinduslikesse seltskondadesse, mis küll uue aasta tähistamise nimel kokku kutsutud, kuid kus avanevad head võimalused äri- ja poliitikaalasteks vestlusteks ning kokkulepeteks.

Jaanuaris on näidatud ka võimalus edukaks välisreisiks, mis toob juurde sidemeid, mida suvel vägagi vaja läheb.

Veebruaris kukub Neitsi endalegi suureks üllatuseks suurde poliitikasse, millest välja saab alles mais. Selle aja sees saab ta endale tugevad vastased, aga ega tema liitlasedki nõrgemad ole.

Juunis-juulis väheneb järsult sõprusringkond, jäävad vaid need, kes tõelised ja kindlad. Hea nõu ja toetus tuleb vanematelt inimestelt. Poliitikutele võib see tähendada toetust konservatiividelt, muidu ka kaugel elavatelt sugulastelt.

Lõpeb ebamäärasus, sest näha on selgepiiriline rinne. Ja nagu eespool öeldud, on Neitsi oma liitlastega võidumees sügisel, see aga ei tähenda, et vastaseid enam pole.

Aasta teisel poolel, pärast 27. augustit, on olukord vastupidine, nüüd on edukamad iseseisvalt tehtud otsused. Kusagilt kaugelt piiri tagant tulevad mõjutused ja kasulikud soovitused.

Suve lõpp ja sügis on 2003. aasta parim periood, kus avaneb hiilgav karjäär või mingi õnnestuv uus ettevõtlus, mille taga on välissponsorid. Materiaalne heaolu kasvab tunduvalt. Seda kõike soosib Jupiteri jõudmine Neitsi märki, mis võimaldab käivituda uuel kuueaastasel elutsüklil.

Aasta viimasel kuul võiks võtta tuurid maha, leida endale asetäitja ja pühenduda kodule, lähedastele. See taastab sisemised jõuvarud. Uue aasta vastuvõtt tuleb seekord äge – saluudi ja kahuripaukudega.

Parimad kuud: jaanuar, aprilli II pool, mai pool, juuni, juuli I pool, september, oktoober, novembri I pool, detsembri II pool. Halvimad kuud: veebruar, märts, mai II pool, august, novembri II pool.

KAALUD (24.09.–23.10.)

Peamised muutused haaravad ametikohta ja tööalast tegevust – vanaviisi jätkata enam ei saa.

Aasta esimene pool on parem, sest annab rohkem võimalusi isiklikuks initsiatiiviks, et muutustele otsustavalt kaasa lüüa. Sügisel aga tuleb leppida olemasoleva olukorraga, sest siis enam muuta midagi ei anna. Seda enam et sügist ja 2004. aastat võib vaadelda kui viimase kaheteistaastase elutsükli lõppu, mis eeldab kokkuvõtete tegemist.

Kui eelnevad aastad on olnud õige meelsuse ja suunaga, saab nüüd maitsta oma tööde häid vilju. Aktiivne tegutsemine mõneks ajaks peatub, andes võimaluse elada rohkem sissepoole.

Arenemisvõimelised Kaalud alustavad filosoofia-, religiooni- või astroloogiaõpinguid. Elavneb huvi teaduse viimase sõna vastu. Tuleb rohkem mõtteid surmast ja elust teisel pool füüsilist, maist eksistentsi.

Sellesarnaseid mõtteid võib põhjustada ka lähedase inimese haigestumine või koguni lahkumine elust aasta lõpul.

Need mõtted ja huvid ei ole alati sisemise kriisi näitajaks, küll aga annavad tunnistust ühe elutsükli lõpust kui süvenemise perioodist, et siis mõne aja pärast, sisemiselt kirgastatuna, minna uuele ringile.

Aasta esimesed kaks kuud on täis suuri plaane ja lootusi. Jaanuaris on ka kodu ja kinnisvaraga seotud tegemisi: uut mööblit, korteri remonti või muidu asjade ümbertõstmist, peresidemete tugevnemist.

Kuu teisel poolel teravnevad tööalased küsimused. Veebruar võimaldab reise ja tähtsaid kohtumisi, toob meeldivaid üllatusi ka armastuse poolelt, isegi loteriivõite.

Veebruari teisel poolel näitavad Kaalud üles suurt nõudlikkust oma liitlaste, äri- või abielupartneri suhtes, millega tekitavad neid tundvates inimestes hämmeldust. Vahest ehk tajudes eesolevaid muutusi, tõukab see neid kiirustamisele ja nõudlikkusele.

Märtsis tabab Kaalusid energeetiline madalseis, mis ei luba täies jõus osaleda ametikohal ja lähemas ümbruses toimuvates muutustes. Alles kevade algusega, valguse võidukäiguga, tulevad ka Kaalude võidud. Nende pakutud plaanid on huvitavad partneritele, nii uutele kui vanadele.

Palju tuleb läbirääkimisi isegi konkurentide ja vastastega. Seda soodsat perioodi jätkub vaid 20. aprillini, edasi jääb nii, nagu on.

Kui noored Kaalud, kel märtsis-aprillis abiellumise võimalus, sellega pikalt kaaludes üle 20. aprilli venitavad, siis uut võimalust neil sellel aastal ei tule.

Mai tuleb keeruline ja tüliderohke põhiliselt rahaasjade pärast. Lahendus saabub kuu lõpul.

Juuni on tähtis kuu, sest siin toimuv võib osutuda vundamendiks kogu aasta teise poole tarvis. See kuu on soodne ka reisimiseks. Jutuajamised mõnes sõiduvahendis võivad ootamatult kujuneda tähtsaks.

Noortele naistele toob see uue armastuse, mis leiab väljenduse küll rohkem kirjade läbi. Meestele toob see lõplikku otsustamist uue ametikoha kasuks.

Juuli on ebamäärane, sest tuleb harjuda oma uue staatusega ning jõuda arusaamisele oma rollist selles. Saturni liikumine Vähis näitab, et uued ülemused on nõudlikud, paremal juhul konservatiivsed. Reformid pole enam võimalikud.

August pakub mõningast vaheldust ja suhtlemist sõpradega. On vajadus hingepuistamise, otsekohesuse, toetuse järele. Noortel õnnestuvad eksamid kõrgkooli või suhted välismaaga.

27. augustist algab jälle keerulisem periood, mis kestab 15. septembrini. Siis on halbu uudiseid konkurentide salasepitsustest, on karta lootuste mittetäitumist. Eakamatel inimestel võib küsimus olla tervises ja halvad uudised tulevad arsti käest.

Kuu teine pool on energilisem, toob kaasa loomepotentsiaali, mis jääb kestma detsembri keskpaigani.

Sügis toob uusi sissetulekuallikaid, rahaolud paranevad. Oktoobris on siiski vaja olla ettevaatlik raha paigutamisega, tuleb hoiduda ka liigsest kulutamisest, sest aasta viimasel kuul läheb raha hädasti vaja.

Parimad kuud: jaanuar, veebruari I pool, märtsi lõpp, aprilli I pool, juuni, august, november. Halvimad kuud: veebruari II pool, märtsi I pool, mai I pool, septembri I pool.

SKORPION (24.10.–22.11.)

On tulemas huvitav, isegi hea aasta, ehkki Skorpionile endale see alati nõnda ei paista. Eelnevatel aastatel mõeldu – üks suur soov – leiab teostumist, vähemalt antakse selleks võimalus.

Aasta algul saab ta palju huvitavat informatsiooni, see jõuab temani pereliikmete ja lähedaste kaudu.

Jaanuaris tuleb palju lõbusaid seltskondlikke koosviibimisi, ka lühemaid reise, süstemaatilist lugemist, tegelemist õppekirjandusega.

Veebruar nõuab enam pühendumist pereliikmetele, on ka olmeprobleeme seoses kodu- ja rahaküsimustega. Ka on oht haigestuda ja kergesti ärrituda. Siin on abi keskendumisest ja spordist.

Märtsis langevad sündmused peale nagu lumelaviin mägedes. Uraani jõudmine Kaladesse on Skorpionile heaks märgiks, ehkki esmapilgul ei paista see nii. Eelkõige puudutab see isiklikke, lähedasi suhteid ja kiindumusobjekte.

Juba läinud aasta viimastel kuudel hakkasid Skorpionid elama suures lootuses uuendustele, mingile läbimurdele oma elus. Noortel inimestel on selleks aimdus saabuvast suurest armastusest, mis on eriline ja millele saab jäägitult pühenduda.

Selline ebatavaline tundepuhang, armumine lööbki sisse märtsis. See suhe kõigub oma intensiivsuselt üles-alla ja kestab augustini, siis alles stabiliseerub.

Kevad pakub taas võimalusi uueks tööalaseks tegevuseks, osalemist mingis suures ühisprojektis, mida annab teha ka kodus. Suhe lastesse muutub vabamaks, ei ole enam kramplikku klammerdumist ja sekkumist nende asjadesse.

Uus tegevus, tehtava töö eesmärk haarab Skorpioni nii tugevasti, et ei jätku aegagi igapäeva olmeasjadele. Kas ühistöö või armastussuhe, igal juhul on sel ebatavaline iseloom.

Kevadsuvel tuleb ka elukoha vahetus, rikkamad alustavad maja ehitamist.

Mais on probleeme partnersuhetes või vastupidi, suhe tugevneb – see oleneb igaühe isiklikust seisust.

Juunis leiavad suhted igal juhul hea lahenduse, mõned Skorpionid abielluvad või kolivad uude kohta elama.

Juulis hakkavad nad oma elule nägema selgemat ja kindlamat perspektiivi, toetus tuleb vanematelt inimestelt, see võib olla ka pärandus. Mõned Skorpionid saavad kingituseks vaimse päranduse: neid pühendatakse Õpetusse.

Juuli-august on head kuud reisimiseks ja aitavad paika panna ametialast tegevust või elukutse omandamist.

Sügisel ongi esiplaanil õppimine ja töö. Sügis toob rohkem raha, kuid ka väljaminekud on suured, mistõttu seda ikkagi ei jätku. Toetus võib tulla kaugemalt, leidub sponsoreid välismaalt, eriti kui on tegemist tudengitega.

Detsembris kokkuvõtteid tehes tunnevad Skorpionid, et aasta on korda läinud. Kuid veel midagi! Sügisel tulevad kummalised, ebatavalised unenäod: suhtlemist ammu surnud esivanemate vaimudega. Üks või koguni mitu on talle kaitseinglid, kes näitavad ette, mida peab tegema.

Parimad kuud: jaanuar, märts (Kuid ettevaatust! 9.–19. märtsini on vapustavaid elamusi oodata.), aprill, mai I pool, juuni, juuli, august, novembri I pool ja detsembri II pool. Halvimad kuud: veebruar, mai II pool, oktoobri I pool, novembri II pool (lausa traumaoht!), detsembri I pool.

AMBUR (22.11.–21.12.)

Aasta esimene pool on parem, sest võimaldab rohkem liikuda, reisida, ise otsustada ja sisustada oma vaba aega.

Suve lõpul tuleb tõsisemalt suhtuda oma ametialasesse tegevusse, kuna töökohas toimuvad muutused: uus töökollektiiv või uus juhtkond. Määratakse uus ülemus, kes vähendab kaadrit või kujundab uue. Amburil tuleb nüüd end korrektselt ülal pidada ja sealjuures õigel ajal aktiivsust välja näidata.

Kui ta sügisese pööripäevani vanas kohas vastu peab, jääb ta alles ja võib saada ametialast kõrgendust. Mõnel tuleb uus koht otsida. Igal juhul otsustab september töökoha ja karjääri küsimuse.

Aasta ise algab õnnestunult, materiaalselt hästi kindlustatud inimese tundega. Amburil on raha, mida võib kulutada, ta teeb kingitusi ja saab ka ise huvitavaid kinke. Peab maha mitmed peod, kus demonstreerib oma uusi rõivaid.

Jaanuar on igati soodne aeg rahaga tegelemiseks: kas paigutada aktsiatesse või mängida börsil, teha suuremaid investeeringuid.

Lamba-aasta algusega veebruaris tulevad uued tuuled ja värsked uudised. Maailm muutub ja Amburgi tahab muutuda: teeb plaane, korraldab läbirääkimisi, reisib.

Kahjuks toob veebruari lõpp halbu uudiseid kodu või vanematega seoses, ka on oht tervise halvenemisele. Parem istuda kodus ja mõelda!

Märts, mis on meile kõigile suur muutuste aeg, toob Amburile vajaduse muuta elukohta, see võib kuidagi olla seotud tema vanavanemate või muude sugulastega. Ta teeb seda kohe või see jääbki venima, kuid sellest mõttest ta enam lahti ei saa. Tegemist võib olla ka pärandusega: saab sugulaste korteri või peab laste pärast korterit vahetama.

Kui ta märtsi mööda laseb, siis jääb kõik venima ja koduvahetus kerkib uuesti üles alles suvel.

Märtsi lõpul ja aprillis on ta hästi loomingulises meeleolus, väga seltskondlik ja küllap ka armunud. Õnne on loteriimängudes, sõude ja muu meelelahutuse organiseerimisel. Raha tuleb ühest viktoriinitaolisest võistlusest.

Mais peab tööd tegema.

Juunis esineb arusaamatusi abikaasaga. Mõni Ambur loob aga liidu või partnersuhte rikka lesega.

Juulis ei lähe miski nii nagu tahaks, põhihäda – partner ei toeta tema plaane. Juuli lõpul või augustis tuleb reisida üksinda või oma soo esindajaga, laste olemasolu korral ka nen-dega.

Välismaal saab häid ettepanekuid, mis puudutavad tööalaseid võimalusi pikaks ajaks. See nõuab elukoha vahetamist – tuleb ära kolida kogu perega. Noorematele tähendab see elukutse omandamist kusagil kodust kaugel.

Sügis tuleb argisem, töisem, kuid materiaalselt kindlustatum. Novembris on oht minna ülemusega konflikti. Kuidas edasi talitada? Küsi nõu oma õpetajalt.

2003. aasta üks tähtsamaid ja meeldivamaid sündmusi on õpetaja, guru leidmine, kes on ilmselt teisest rahvusest.

Parimad kuud: jaanuar, veebruari I pool, aprill, juuni, juuli II pool, august, septembri II pool, oktoobri I pool. Halvimad kuud: veebruari II pool, märtsi I pool, mai, juuli I pool, septembri I pool, november.

KALJUKITS (22.12.–20.01.)

Täitsa põnev aasta: uusi tutvusi, sõpru, palju suhtlemist, lühemaid sõite siia-sinna. Kaljukits on huvitatud nähtustest, asjadest, inimestest, mis on kuidagi ebatavalised. Tema mõte hakkab tegelema nende nähtuste ja asjadega, mida ta siiani on vältinud või välistanud. See on Uraani mõju Kalades, mis äratab teda mingile uurimistööle, millesse püüab kaasa haarata ka sugulasi.

Kuid võib juhtuda vastupidi: sugulased ajendavad teda osalema ühisprojektis. Igal juhul on see midagi huvitavat, ehkki selle praktiline väärtus või tulemuslikkus jääb ebamääraseks. See on idee, mille teostamine sõltub paljudest asjaoludest, aga põhiliselt vaba aja olemasolust. Seda kipubki väheseks jääma, sest kõiksugu sündmusi tuleb laviinina peale.

Sagedased on spontaansed väljasõidud, millega kaasnevad ootamatud tutvused. Nende juhuslike tutvustega tuleb olla ettevaatlik, eriti märtsis ja juulis, kuna need võivad tuua arusaamatusi või pahandusi. Tegemist võib olla juhuseotsijatega, kes tahavad sinu töövõimalusi ja tutvusi ära kasutada oma huvides. Naistele võib see tähendada skandaalset suhet, mistõttu nende reputatsioon võib kannatada.

Hästi on näidustatud suhte uuenemine mõne endise sõbraga, kes aasta teisel poolel välja ilmub.

Aasta esimesed kaks kuud on toimekad ja asjalikud. Hea on läbisaamine vanematega, kes jagavad sulle uueks aastaks praktilisi nõuandeid. Saad erilisi kingitusi nii alanud aasta kui ka sünnipäeva puhul.

Siiski jäävad põhimureks rahaküsimused, kuid tal on ka tööd, vähemalt võimalusi midagi teha, et juba veebruaris oma materiaalseid olusid veidigi parandada.

Veebruar on soodne nii raha paigutamiseks kui ka pangaoperatsioonideks. Kuu lõpul on oht haigestuda linnas levivast viirusest või lihtsalt külmetusest.

Kevade esimene kuu toob informatsiooniuputuse: palju igasugu ettepanekuid, ka lühemaid reise.

Märtsi keskel on raskusi orienteerumisega – mis siis ikkagi riigis toimub? Kuu lõpul tulevad uudised sugulaste elus toimunud suurtest muudatustest ning aprillis pühendabki ta mingi aja lähedastele inimestele ja kodustele toimingutele.

Aprilli lõpp ja mai saavad olema loominguline kõrgperiood. Aeg on soodne ka romantilist laadi sidemete loomiseks.

Juunis-juulis tabavad Kaljukitse raskused suhetes vana partneriga, kes ei oska rõõmu tunda tema saavutustest ja veel vähem tulevikuplaanidest. Suvisele reisile sõidab ta kellegi teisega või koguni üksinda, ja ta ei kahetse. Tuleb ka üks teade kaugelt, millest kinni haarates võib hakata midagi hargnema.

Keegi tuleb välismaalt või sõidab Kaljukits ise ja see avabki talle uusi võimalusi, mis hoopis teise iseloomuga kui kevadel tehtu. Ta võtab suuna uuesti praktilisusele, konkreetsusele, kiirele majanduslikule kasule. Võib avaneda võimalus asuda tööle või õpingutele välismaale. Probleemiks võivad saada viisa või sissekirjutuse küsimused. Tuleb tegemist tüütu asjaajamisega riigi bürokraatias.

Augusti lõpul, kui Jupiter liigub Neitsisse, intellektuaalsesse maamärki, muutuvad täiesti võimalikuks asjalikud õpingud välismaal. Kaljukitsed, kes ise õppejõud, võivad saada töökoha välismaa ülikoolis või suursaadiku koha.

Noored alustavad edukaid õpinguid välisõppeasutustes või mõnes teises linnas omal maal. Probleeme on näha elamistingimustega, mis ei rahulda või on liiga kärarikkad, eriti kui tegemist ühiselamuga. Aga need on ajutist laadi probleemid.

Huvitavad, kui mitte öelda kummalised, on sügise lõpul nähtavad unenäod, mis on ennustusliku iseloomuga ja meeldejäävad. Talle näidatakse maailma tulevasi sündmusi.

Parimad kuud: jaanuar, veebruar, märtsi II pool, aprilli I pool, mai, juuni, juuli I pool, augusti I pool, september, november. Halvimad kuud: märtsi I pool, juuli II pool, novembri II pool, detsembri I pool.

VEEVALAJA (21.01.–19.02.)

Aasta tuleb kasulik vaimses, õpetuslikus mõttes. See pakub olusid, võimalusi, inimesi, mis annavad kõvasti mõtlemisainet. Olgu noor või vana, aga oma õppetunni ta sellest saab.

Veevalajad on väljavalitud inimesed, mistõttu nende elu ei saagi olla tavaline.

Nii nagu Venemaagi, kus eluolu peab olema teiste omast erinev, sest sedagi maad, nn püha Venemaad, millest vähesed aru saavad, valitseb Veevalaja märk.

Kui Uraani inimene pöörab liiga palju tähelepanu maapealsete asjade korrashoidmisele, siis varsti tuleb aeg, kus see temalt kõik ära võetakse. Uraan tahab altruismi – kõik, mis teed, tee teistele. Kõige ohtlikum Veevalajale on teha midagi egoistlikel eesmärkidel.

Rikkaks saab ta siis, kui teeb tegusid teiste heaks. Siis kukub sealt kindlasti üht-teist temalegi.

Vaadates suurte planeetide liikumist (kevade algul Uraan Kalades, suve algul Saturn Vähis, sügise algul Jupiter Neitsis) Veevalaja märgi suhtes, tekib millegi erakordse ootus. See seostub kujundlikult valgusfoori kollase tulega – tähelepanu, oota!

Sellel aspektil on tegemist päranduste, kinnisvaratehingute, kaasavara, surma ja ühisrahaga, samuti kohtuasjadega. Igatahes millegagi sellest loetelust tegemist tuleb, eriti aasta teisel poolel.

Uus aasta ise algab aga grandioossete plaanidega, ehkki jaanuar sunnib tegelema argielu praktiliste asjadega. Näiteks korteri remont või muidu mööbli ümberpaigutamine, on abiks vanematele, sugulastele, lastele – lähedaste ringis tunnebki ta ennast kõige paremini.

Kuid asju ümber tõstes mõtleb ta veel millelegi. Üks suur mõte valdab ta meeli, kuid jaanuaris tuleb veel oodata, sest terviski on kehv. Veebruaris annab juba üht-teist teoks teha. Siis on tal head algatusvõimet, ehkki teised ei pruugi sellest vaimustuda.

Tuleb vaidlusi ja ta peab oma plaane paremini tõestama. Kuid raha väljakäimisega olgu Veevalaja ettevaatlik – see võib kaduda tühja.

Kevade algul tuleb hakata raha lugema: kas saadud või ära anda tulevat raha. Ka on siin mingi osa sõpradel. Suvised rahaküsimused on enam seotud tööasjadega.

Tööl hakatakse rohkem korda ja distsipliini nõudma või tõstetakse ta teisele kohale, kus reeglid rangemad, kuid palk sama või väiksemgi.

Noortel on raha seotud vanematega, nad võivad vähendada taskuraha.

Täiskasvanud Veevalajatel on oma laste elu korraldamisega suvel palju tegemist, ka tuleb maha müüdud maja raha lastega jagada.

Suvi on ka see aeg, kus Veevalajad saavad rõõmu tunda suhetest vastassooga. Sobivam aeg abiellumiseks saabub augustis.

Sügis võib tuua ühe sõbra kaotuse, kas suhete lõpetamise või surma näol. Samuti on näha kohtuasju, mis seotud elukoha või kinnisvaraga.

Detsembri algul peaksid kõik tähtsad asjad olema lahendatud, sest hiljem ei saa enam midagi muuta.

Parimad kuud: veebruar, aprill, juuni, august, oktoobri I pool, novembri II pool. Halvimad kuud: jaanuar, märtsi I pool, mai I pool, septembri I pool, detsembri II pool.

KALAD (20.02.–20.03.)

Tuleb erakordselt põnev ja seiklusrikas aasta. See juhtub märtsis, kui Uraan jõuab Kaladesse.

Olles ise vee-elementi kuuluv, on planeet Uraan õhuookeani valitseja, mis näitlikult tähendab tormist merd, suurte lainete möllu, mis viskab Kalasid õhku.

Isegi siis, kui ta midagi ei tee ega ette võta, saabuvad välised olud, mis taifuunina ta tema vaiksest veest välja viskavad. Kalade ees avaneb avar väli nagu taevas – mine, kuhu tahad, ja tee, mida tahad.

See on eelkõige hea teadlastele, loomingulistele inimestele, sest Uraanil on tegemist avastuste, üllatuste, leiutistega ja eelkõige on ta täheteaduse muusa.

Paljud Kalad hakkavad õppima astroloogiat, huvituma maagiast. Materialistlikuma ellusuhtumisega Kalad hakkavad tegelema tuuleenergia generaatoritega, kuid saab olema ka neid, kes muutuvad autsaideriks – saavad vabaks kõigest ja maapealsed sidemed neid enam ei seo.

See võib veel tähendada kloostrit või muid kinniseid asutusi. 2003. aastal võidakse Kalad välja visata ka kogudusest.

Palju tuleb maanteid, sõite, elamist-olemist siin ja seal, mistõttu talle hakkab näima, et elu ongi üks suur rändamine.

Aasta esimesed kaks kuud veel visklemist ei too. Jaanuar on väga hea kuu, eriti sõpradega koos ühiste ürituste läbiviimisel. On palju läbikäimist väga erinevate inimestega ja kõik tundub kuidagi laabuvat. Tihti saab osaleda uusaastapidudel, kus on võimalikud ka romantilised suhted.

Tutvused jaanuaris on väga tähtsad, sest neid läheb tal suve lõpul vaja. Uusaastapeod võimaldavad tal edukalt ajada ka tõsisemaid asju, teha poliitikat. Edukaks kujunevad reisid.

Selline soodne aeg algas juba läinud aasta novembris.

Veebruaris algav lamba-aasta nõuab Kaladelt korrektiivide tegemist eelnenud kuudel tehtud plaanidesse. Kõik ümberringi muutub, ja just sinnapoole, mida ta näha ei tahtnud. Kuid aktiivsust üles näidata pole mõistlik – kergesti tulevad konfliktid ja reisida on lausa ohtlik.

Veebruaris on suurem oht sattuda avariisse ja saada trauma, samuti võib tekkida konflikte elukaaslasega. Oota ära!

Märts viskab Kalad niikuinii harjumuspärasest välja senitundmatule rajale, millel võib rännata seitse aastat.

Aprillis saab raha, mais sõidab veidi ringi ning juunis pühendub kodule ja perekonnale, juuli tõotab puhkust ja armastust.

Augustis peab tööasjad üle vaatama: kokkulepped on rasked tulema, kuid kuu lõpul saab asja ühele poole.

Sügisel jääb Kala rohkem partneritest sõltuvusse kas siis tööl või kooselus, kus on toimunud muutused. Kui on tõeline sobivus või armastus, siis on ju ka vedanud.

Parimad kuud: jaanuar, märtsi II pool, aprill, mai I pool, juuni II pool, juuli I pool, september, november, detsembri II pool. Halvimad kuud: veebruar, märtsi I pool, mai II pool, august, oktoobri II pool, detsembri I pool.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.