9. jaanuar

1919. aasta alguseks oli Eesti Vabadussõjas saabunud uus arenguetapp ja punaväelaste rünnakud suudeti juba riivistada. Tehti esimesi ja otsustavaid läbimurde ja pealetungirünnakuid. Uus Eesti Rahvaväe pealetung hakkas 07. jaanuaril 1919 Viru rindel ja pealetung võeti Rakvere sihis. Rakveres asunud värsked varuväeosad paisati lahingusse mitte koos ja suurema  vastulöögi andmiseks soodsas suunas, vaid osade kaupa, eesmärgiga sulgeda vaid tekkinud lõhed.

Juba 09. jaanuari hommikul vallutasid meie soomusrongid pärast ägedat ja lühikest lahingut tähtsa keskuse – Tapa raudteesõlme. Tapa vallutasid tegelikult soomusrongide nr.1 ja 3 dessantkomandod. Operatsioon algas
kell 5.00 hommikul ja kella 9 paiku oli alev meie võimsuses. Enamlaste vastupanu Tapa ümber ei olnud enam eriti visa ja soomusronglased said suurt sõjasaaki relvade ja laskemoona näol ja ligi 80 sõjavangi. Seejuures soomusrongi nr.1 allohvitser Harald Lipand koos nelja mehega võttis 40 vangi. Meie kaotused olid 4 meest haavatuna.
Vallutanud Tapa, liikus soomusrong nr.1 viivitamatult edasi lõuna suunas ja järgmisel päevalvallutati Rakke jaam. 12. jaanuariks oli ka Rakvere vaba. Rakvere vallutamiseks ilmus 09. jaanuari õhtul 20.45 ülemjuhataja direktiiv, milles oli 1. diviisi ligemaks ülesandeks ette nähtud Viru maakonnakeskuse Rakvere linna vallutamine.

09.01.1944 sündis Põlevkivimuuseumi peavarahoidja Siiri ODAR.

Arthur Ruusmaa, kasutatud materjale raamatust “Eesti Vabadussõda 1918-1920”, Tallinn 1937.