19. jaanuar

1419 Saja-aastases sõjas Prantsusmaa ja Inglismaa vahel alistus Inglise kuninga Henry V vägedele Prantsuse linn Rouen. Sellega oli Henry V vallutanud kogu Normandia.

1799 sündis Alutaguse silmapaistev rahvaharidus- ja kultuuritegelane Friedrich Ferdinand MEYER. Tema teeneks oli Jõhvi kihelkonnakooli asutamine, Jõhvi esimese laulupäeva korraldamine (1865), Jõhvi kirikukroonika sisseseadmine ja ka kooliraamatute koostamine.
F.F. Meyeri  kirikuõpetajatee algas Virumaal (Jõhvis) 1848 ja kestis surmani 01.06.1871. Oma viimast und puhkab Jõhvi kalmistul.

1918 bolðevikud saatsid Petrogradis laiali Venemaa Asutava Kogu.

1921 sündis Erra vallas tulevane soomepoiss Arved ASPER. Õpilasena suundus Saksa armeesse ja siit võttis 13.10.1043 ette Soome-tee ja alustas teenistust JR-47 ja JR-200  Võitles Viiburi lahel ja Vuoksel. Vabanes Soome Armeest 18.09.1944. Õnnestus jääda Soome, kust peagi suundus Rootsimaale. Hiljem tuntud spordimees.

1922 sündis Vaivaras tulevane soomepoiss Elmar ANTON, kes teenis 1941-1944 allohvitserina Saksa Armee ridades. 14.02.1944 alustas tegevust Soome Armees ja võitles JR-200 koosseisus Viiburis ja Vuoksel. Kodutee tuli jalge alla võtta 19.08.1944, mil suunati Tartu rindele. Õnnestus pääseda Saksamaale, kus aga langes vangi ja oli Tðehhi põrgus ja hiljem Tööpataljonis. Suri 1989.

1936 tähistati Jõhvi ja Alutaguse vabastamise päeva Vabadussõjas. Sel puhul peeti pidulik jumalateenistus, paraad turuplatsil ja aktus algkooli (praeguses Koolinoorte Majas). Kõnega esines peaminister K.Eenpalu.

1948 sündis Rakveres õpetajate peres Avo BLANKIN. Koolitee algas Rägaveres koolis, jätkus C.R. Jakobsoni nimelises Torma 8-kl Koolis. Mustvee 1. Keskkooli vilistlane.
Õppinud TPI-s ehitust ja ökonoomikat ning NL Musta mere sõjalaevastikus kroonu teenimist ja mereasjandust.
Oli Tallinna Teenindusmaja ehitusjärelvalve insener ja Olümpia hotelli ehitusel Perysyhtyma OY-le tellija (hangete) esindaja ja järelvalvemeister. Mõlemad ehitised tänaseni kindlalt püsti.
Kohtla-Järve-perioodil koondis “Tarve” direktor.
Poliitikukarjäär algas pioneerieast ja lõppes 1993. aasta augustis koonderakonna asutajaliikme staatuses.
Kaks korda olnud erakonnatuna Kohtla-Järve linnavolikogu esimees.
Oli taasiseseisvunud Eesti viimase valitud Vabariigi Valimiskomisjoni esimees (26. augustist 1993 kuni 5. juunini 1996).
Avamerepurjetaja-kipparina saanud korduvalt kogeda elumere veealuste (ja -pealsete) karide tähendust; elas üle füüsilise isiku pankroti 1999-2010 (garanteeris eraisikuna oma keskküttefirma laenu). 
Isemeelne üksiküritaja tänaseni (nt www.virumaa.ee), peab lugu laulmisest Inseneride Meeskooris.
Töötab projekteerijana (sillad, tunnelid, elamute renoveerimine, lammutusprojektid jms). 

1966 sündis sööstlaskuja Aare TAMME, üks virulastest olümpialane.

1968 Venemaa patriarh Aleksius I pühitses Kuremäe kloostri ülemaks igumeenja Varvara. Eesti kiriku metropoliit Aleksius ja hilisem kogu Venemaa kirikupea Aleksius II jäi ema Varvara heaks sõbraks oma elupäevade lõpuni 2008. aastal.

Arthur Ruusmaa, kasutatud internetti, kodu-uurijate ja muuseumi materjale.