22. jaanuar

22.01.1903 sündis Jõhvis kohtupristav Arnold RAMMUL, kelle koolitee kulges Treffneri Gümnaasiumis ja hiljem õppis ka “Pallases”. Septembris 1940 ta arreteeriti.  Suri vangilaagris järgmisel aastal.

22.01.1909 sündis Maidlas Aino KÄLLO, kes on teinud kaastööd Emakeele Seltsile ja Eesti Rahva Muuseumile. Emakeele Seltsile saatis
ta 14 aasta jooksul 15591 sõnasedelit 1716 leheküljel. Tema töödest  pärjati 7 esimese auhinnaga, 8 tööle omistati II ja 5 tööle III auhind. Teenekas kodumurdeuurija suri 30.05.1973.

22.01.1919 alustas tegevust 1.diviisi nakkushaiguste vastu võitlemise lendsalk. Rinde liikudes tuli neil tegutseda Narvas, Auveres ja Rakveres. Salga tegevus lõpetati 1921, kuna Vabadussõja tegevus oli läbi ja oma tegevuse lõpetanud ka Judenitshi ja teised võitlussalgad. Viimaste seas oli kõige rohkem nakkushaigusi põdejaid. Nüüd pandi alus püsivamale asutusele – sõjaväehaiglale.

22.01.1922 valiti Jõhvi kirikuõpetajaks Jaak VARIK, kes 1939.-l oli piiskop Rahamäe tagandamise järel EELK hooldajaks.14.12.1939 valiti J.Varik Narva-Alutaguse praostiks. Suri märtrina – mõrvati enamlaste poolt 09.07.1941.

22.01.1968 hakati Põhja-Eestis trantsleerima Leningradi TV saateid.

Arthur Ruusmaa, kasutatud muuseumi,  J.Kangro ja L.Kiisma materjale.