27. jaanuar

1340 Inglise kuningas Edward III kuulutas end sugulussidemetele viidates ka Prantsusmaa kuningaks, mis viis 100-aastase sõja puhkemisele. Inglise kuningad nimetasid end Prantsusmaa kuningateks veel kuni 1801. aastani.

1832 sündis Kaismal Eesti geoloogiateaduse üks rajajaid akadeemik Carl Friedrich SCHMIDT. Ta õppis ja töötas Tartu Ülikoolis ja käis tihti ekspeditsioonidel Siberis. 1873-1900 töötas C.Fr.Schmidt Peterburi Teaduste Akadeemia Mineraloogia Muuseumi direktorina. Tema üheks uurimissuunaksoli  Eesti aluspõhi ja Põhja-Eesti taimestik. 1857 ilmus tema sulest suurteos “Põhja-Eesti siluri stratigraafia” (kihiõpetus – A.R.). Teoses tõestas ta, et põlevkivikihid paiknevad Soome lahe ääres ribana suurel territooriumil Rakvere-Jõhvi aladel. Schmidt koostas 6-kõitelise monograafia Baltimaade geoloogilisest ajaloost. C.Fr.Schmidt suri Peterburis 20.11.1900.

1836 Sündis Leopold Ritter von Sacher-Masoch, kirjanik, kes andis nime masohhismile.

1901 Suri itaalia helilooja Giuseppe Verdi, kelle tuntuimad ooperid on «Rigoletto», «La Traviata» ja «Aida».

1923 sündis Raimond ANDE, kes läks Soome Armeesse 09.12.1943.  JR-200 ridades võitles tõrjelahingutes Karjala kannasel ja Viiburi lahel, sai siin haavata. Tema teeneid Soome sõjas märkis 2.klassi Vabadusmedal. Eestisse saadeti tagasi 19.08.1944. Sattus Tartu alla, kust õnnestus pääseda Saksamaale. Langes Oppelni all vangi. Aatail 1946-1949 oli Narvas Tööpataljonis. Pärast vabanemist siirdus Venemaale. Suri 22.07.1994.a-l Peterburis.

1926 sündis Narvas Edmund ANDE, kes autojuhina läks Soome 02.11.1943. Osales Karjala kannase tõrjelahingutes, kus sai haavata. Tema sõjateeneid märkis 2.klassi Vabadusmedal. Eestimaale tuli tagasi 19.08.1944. Sattus Tartu rindele, kust õnnestus taanduda Saksamaale ja andis end vangi ameeriklastele. Anti üle prantslastele ja siit viidi edasi aga Venemaale Komi vangilaagrisse. Peagi toodi tagasi kodumaale Sillamäe Tõõpataljoni, oli siin 1951-ni. Vabanemise järel tuli Põlvamaale ja elab Valgjärvel.

1926, John Logie Baird demonstreeris Londonis esmakordselt televisiooni.

Arthur Ruusmaa, kasutatud internetti, põlevkivimuuseumi materjale ning kodu-uurijate L.Kiisma (Jõhvi) ja S.Hurma väljakirjutisi.