31. jaanuar

31.01. 1865 kaitses D.Mendelejev väitekirja teemal „Piirituse ühinemine veega“. Paljud teadlased on üksmeelel, et just see töö sai klassikalise 40 kraadise kangusega viina aluseks. Venelased peavad seda viina sünnipäevaks (TV Vesti)
Tegelikult Mendelejev siiski viina ei leiutanud, seda jooki toodi erinevatel andmetel Venemaale kas Skandinaaviast 16. sajandil või Genuast juba 100 aastat varem.
Huvitav on see, et Mendelejev ise pidas viina ideaalseks kanguseks 38 kraadi, aga Venemaal ümardati see 40-ni, alkoholimaksu arvutamise lihtsustamiseks. 

31.01.1990 hakkas levima Kirde-Eesti autonoomse oblasti või vabariigi loomise idee. Vastukaaluks sellele tegi Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium avalduse Eesti territoriaalse terviklikkuse kohta.
Algas pingeline võitlus tagurlastega, mis lõppes Eesti Vabariigi taasloomisega.
Aasta hiljem võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu otsuse iseseisvusreferendumi läbiviimiseks 03. märtsil, et ennetada üleliidulist referendumit. Aeg näitas, et samm osutus õigeks.

Arthur Ruusmaa, kasutanud muuseumi  ja L.Kiisma materjale.