2. veebruar

* 1653 Kaheksasaja elanikuga New Amsterdam (nüüdne New York) sai Hollandi võimudelt linna õigused.

* 2.02.1899 – Vadil Jüri Sildniku uue lauaveski ruumes korraldati Vadi esimene näitemängu õhtu, kus mängiti M.J.Eiseni “Isaisa viisi” ja “Teie käsu pääle, härra leitnant.” Samuti esitati koorilalulu ja muusikat.

* 2. veebruaril 1920 sõlmiti Tartu rahu. Loe Lepingut ja lisamaterjale.

* 2.02.1925 – kinnitati Eesti Kaitseliidu põhikiri, mille põhjal hakkas Kaitseliit oma liikmeid varustama relvadega ja Kaitseliidu ülesandeks seati riigi sisemine kaitse. Moodustati Kaitseliidu malevad 11 maakonnas ja 4 linnas (Tartu, Tallinn, Narva ja Pärnu). Malevad jagunesid malevkondadeks, kompaniideks, rühmadeks.Kaitseliidu egiidi all alustasid tegevust naiskodukaitse, noorkotkad, kodutütred. Kaitseliidu ülemaks sai Johannes Roska (Orasmaa), kes oli ka omal ajal Narva tuntud jalgpallur.

* 1988 – Tartu rahulepingu sõlmimise 68. aastapäeval blokeerisid tugevdatud miilitsaüksused ja rahvamalevlased Tartus pääsu Vanemuise 35 hoone juurde, kus leping sõlmiti, takistamaks kavandatud rahvamiitingut.

* 2010 – Täna, Tartu rahulepingu sõlmimise 90. aastapäeval jõudis Rahuleping taas oma sünnilinna.