5. veebruar

* 5.02.1891 – “Õhtul kella 11 ajal põles Mustjõe koolimaja maani maha. Et inimesed juba magamas olid.sellepäarst ei jõudnud keegi enam õigel ajal juurde ja valla kirjad, raamatud ja koolivarandus jäi sisse. Koolmeister oli juba magamas ja oleks peaaegu sisse jäänud, kui naaber redeliga akna sisse lõi ja sellega teda üles äradas. Koolmeister jäi oma varast ilma, niisamuti sai ka vallakirjutaja suure kahju, kellel orel ja muud kraami sisse jäi.” (Muutmata kirjaviis ajalehest “Olevik”).
* 5.02.1956 – pandi alus meeskoorile “Kaevur” muusikapedagoogi Elmar Rännati (1908-1992) eestvõttel. 1971.aastast kannab koor vabariigi teenilise ja 1980. aastast rahvakoori nimetust. Kogu aeg on tegutsetud Kohtla-Nõmme kultuurimaja (praeguse Kohtla-Nõmme rahvamaja) juures. Praegu on dirigendikepp Aadu Kukke käes.
* 5.02.1999 – Kohtla-Järve linnakohus kuulutas välja “Kiviteri” pankroti. Enne pankroti väljakuulutamist müüdi ettevõtte vara riiulifirmale “Viroliine”, millest hiljem saab Viru Keemia Grupp.
* 5.02.2002 – oma 80. sünnipäeva tähistab Eesti vabadusvõitlejate Ida-Virumaa ühenduse esimees Jaan-Siegfried Randmäe, kelle sõjategusid on märgitud mitmete aurahadega ja kellele 24.02.2001 omistati V järgu Kotkarist. Samuti on ta kontos varasemast ajast Kaitseministeeriumi teeneteristid ja mälestusmedalid. Ida-Virumaa vabadusvõitlejate ühenduse liikmed soovivad oma väsimatule juhile tugevat tervist ja teo tahet.