7. veebruar

* 7.02.1869 – Jõhvi kihelkonnas Katermu külas talupidaja peres sündis Rudolf Hansson. Aastail 1881-1886 õppis ta Iisaku kihelkonnakoolis ja sellele järgnes 7aastane õpetaja- ja vallakirjutaja töö Illuka vallas. Järgnes mõningane tööostimine Peterburis ja tagasi tulles sai temast 1896.-1905. aastani “Sakala” tegevtoimetaja Viljandis. Hiljem töötas toimetajana “Kodumaa” ja “Meie Kodumaa” juures. Väga aktiivselt osales ka kohalikus kultuurielus.1912.aastal läks R. Hansson Ukrainasse õppima põllumajandust.1917. ja 1918. aastal oli ta Tartus “Postimehe” toimetuses, 1921. aastal sekkus karskusliikumisse ja temast sai instruktor. Peterburi päevil avaldas ajalehtedes oma luuletusi, ilukirjanduslikke tõlkeid vene ja saksa keelest. Viljandis ilmus temalt 1900.-1902. aastail neli luulekogu. R. Hansson suri 3. mail 1945. aastal.

* 7.02.1910 – Jõhvis sündis August Luud. Hariduse omandas Jõhvi algkoolis ja ühisgümnaasiumis, hiljem pidas tisleriametit. 14aastasena alustas spordimehe teed Jõhvi spordiseltsis “Kalju” ja hiljem liitus ÜENÜ Jõhvi spordiosakonnaga. A. Luud harrastas jalgpalli ja raskejõustikku, tema parimate tulemustena on kirjas poolraskekaalu tõstmises: kahe käega surumises 92 kg; tõukamises 116 kg; rebimises 88 kg. Need olid ka ÜENÜ Jõhvi osakonna rekorditeks ja seda on märgitud ka ÜENÜ Keskjuhatuse rekordmärgiga. 1937.aastast sai temast Jõhvi puhkpilliorkestri dirigent, selles ametis oli ta ligi 30 aastat. Oma ameti järgi oli A. Luud tisler ning talle kuulus mööbli ja puusärgiäri Jöhvis. 1941. aastast töötas Toila raudteejaamas ja oli selles ametis üle 20 aasta. Oma muusikutöös oli tema tödemuseks, et orkestrandil võib ainult suur varvas kinga sees taktis kaasa liikuda, sest mis saaks kui kogu orkester kingataldadega kaasa hakkaks trampima.Teenekas orkestrijuht hukkus autoavarii tagajärjel (jäi auto alla) 16.juunil 1969. aastal ja on maetud Jõhvi kalmistule.

* 7.02.1923 – Narvas sündis tulevane Soome poiss Ottokar Melts, kes saksa armeest siirdus Soome 12. aprillil 1944. aastal ja oli lahingutes Viiburi lahel ja Vuoksel. 18.09.1944 vabastati teenistusest ja tal õnnestus pääseda Kanadasse.