11. veebruar

  • 1744 Algas Touloni merelahing Inglise ja Prantsuse-Hispaania laevastiku vahel.
  • 11. veebruaril 1881.a. asutati Kärgula tulekindlustusselts “Kergula Perisplatsi pidajate Tulekassa” nime all , mis on vanemaid sel alal kogu Eestis.
  • 1926 – Narvas kontoriametniku peres sündis luuletaja ja kirjanik Heljo Mänd (Kleinmüller-Raidla), kes on töötanud ajalehes “Säde” ja ajakirjades “Pioneer” ja “Täheke”.  Väga aktiivselt tegutses ta Noorte Autorite Koondises (NAK), mis oli oma aja progressiivsemaid loovinimeste ühendusi. Siin loetud luuletused ja lühijutud said omamoodi ajastu dokumentideks ja hiljem väljaantud luulekogumikud  (kassetid) osteti kohe ära. Nii mõnigi kogumik oli lausa ärakeelamise äärel. 1965.aastast peab kutselise kirjaniku ametit. Tema loomingus on põhikohal lastele kirjutatud värsikogud ja proosateosed. 1997.aasta veebruaris oli Põlevkivimuuseumis väljas Virumaalt pärit kirjanikele ja luuletajatele pühendatud eksliibriste näitus, kus olid väljas ka H. Männile pühendatud eksliibrised.
  • 1929 Laterani lepinguga sai Vatikan iseseisvuse.
  • 1969 sündis meeste meelest toredaim naabritüdruk Jennifer Aniston
  • 1975 Margaret Thatcher valiti Briti konservatiivide partei liidriks. Ta oli esimene naissoost parteijuht Suurbritannia ajaloos.