25. veebruar

* 25.02.1737 – sündis publitsist ja keelemees August Wilhelm Hupel, kelle kirjatöödes on palju juttu põlevkivist, virulastest ja nende eluolust. Teda peetakse üheks esimeseks kirjameheks, kes kajastas ka lihtrahva s.o. põlisrahva elu-olu ja avaldas imestust mitmete nende tegevuste, söökide jms üle. Teda on peetud ka üheks esimeseks Balti riikide ajaloo kajastajaks.W. Hupel suri 1819.

* 25.02.1918 – enamlased võtsid relvad üle ja ajasid laiali Jõhvis asunud eesti rahvuspolgu poolroodu.

* 25.02.1918 – alustas Tallinnas tegevust Esimene Eesti Ajutine Valitsus eesotsas Konstantin Pätsiga.

* 25.02.1926 – sündis Rakveres kirjanik Raimond Kaugver, kes mõnda aega töötas ka põlevkivikaevurina ja seda perioodi kajastas ta oma loomingus romaanis “Seitsmendas läänes” (1965. a.). R. Kaugver suri 1992.

* 25.02.1949 – ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega moodustati Jõhvi maakond, mis eksisteeris 14.10.1960 ehk Kohtla-Järve linna ja rajooni tekkimiseni.