29. veebruar

* 29.02.1883 – Narvas sündis Karl-Robert PUSTA, kelle haridustee kulges läbi Kehra algkooli, P. Koidu algkooli ja Tallinna Linnakooli, M.Kovalevski vabaülikooli Pariisis ja Berni Ülikooli. Pärast nende lõpetamist oli K. Pusta neli aastat ajalehes “Virulane”, olles seal raamatupidajaks ja Peterburi erikorrespondendiks.
Vabadussöja perioodil kuulus ta välisdelegatsiooni koosseisu Soomes, Skandinaavias, Pariisis, Brüsselis ja Roomas. Kuna ta oli aktiivne võitleja Eesti Vabariigi de facto tunnustuse nõustajana Hispaanias, Hollandis ja Belgias, siis hinnati tema Vabadussõja teeneid III liigi 1.järgu Vabadusristiga (kodanlikkude teenete eest Eesti Vabariigi heaks). K-R. Pusta suri Madriidis 4. mail 1964.a.
(Mõnedes andmetes on K-R. Pusta sünniajaks märgitud 01.03.1883)

* 29.02.1896 – sündis Peetri vallas tulevane ohvitseri asetäitja Voldemar MESI. Tema koolitee sai alguse Vaivara kihelkonnakoolis ja jätkus tehnilistel kursustel Narvas. Eesti Vabadussõja ajal teenis V. Mesi soomuslaeval “Lembitu” mehaanikuna ja võttis osa laevastiku sõjategevusest ja dessantoperatsioonidest. Tema teeneid märgiti II liigi 3. järgu Vabadusristiga (isikliku vahvuse ja vapruse eest lahingutes). Seda autasu kutsuti ka hellitavalt “sõduriristiks”.
V. Mesi Vabadussõja teened viisid ta kaugele Ussoli laagrisse, kus ta suri 14.01.1941.a.
(Mõnes kohas on V. Mesi sünnipäevana ka märgitud 28.02.1896 – see on 29.02 paradoks, sest alles iga nelja aasta pärast saad aasta vanemaks ja seetõttu on ka selliseid erinevusi.)

Arthur Ruusmaa