1. märts

* 01.03.1823 – 06.03.1923 olid Vaivara kandi rahvalauliku Mari KONSA (sündinud BROCKBERG) eluaastad. Laulikunimeks oli Vommi Mari ja selle nime alt võib leida palju Vaivara kandi rahvalaule. Virve Orav.

*1.03.1996 – Virumaa kultuurkapitali missioonipreemia said rahvatantsupedagoog ja emakeele õpetaja Urve Kilk ning ajaleht “Põhjarannik”. Vastav tunnusmärk – vitraaþikunstnik Riho Hütti “Virumaa vapp” – on “Põhjaranniku” sekretäri toa aknal. Tore on juurde lisada, et käesoleval aastal pälvis Urve Kilk Ida-Virumaa elutööpreemia.