11. märts

* 11.03.1898 – Kudrukülas sündis kunstipedagoog Aleksander Remmel, kes oli Tartu Kunstikoolis õpetajaks ja on mitme kunstiraamatu autor. A. Remmel suri Tallinnas 17.05.1982.a.

* 11.03.1900 – Narvas sündis maalikunstnik Ardo (Anatol) Sivadi (ka on kirjas Sivard, Siivard). Tema isa oli Narva linavabriku ametnikuks. A. Sivardi õppis Narva linavabriku algkoolis, 1911-1919 poeglaste gümnaasiumis ja 1921. a. tööstuskoolis. 1922. a. astus “Pallasesse” ja õppis K. Mäe ja A. Vabbe klassis, vahepeale mahtus ka töö Rakvere koolides joonistusõpetajana ja 1932.a. lõpetas “Pallase” ja läks vabakutselisena tööle Narva. Järgmisel aastal alustas tööd joonistusõpetajana erinevates Tallinna koolides ja lisaks käis õppimas Berliini ja Pariisi kunstiateljeedes.1941.a. mobiliseeriti Punaarmeesse ja elas üle laevaõnnetuse, kui mobiliseeritute laev “Eesti Rand” sai pommitabamuse ja A.Sivadi pääses Prangli saarele. Tema loomingus on palju linnavaateid, eriti Narva kohta. A. Sivadi suri Tallinnas 24.05.1966.a.

* 11.03.1919 – Vaivara vallas sündis Arnold Sidorov, kes Soome sõtta sattus 30.11.1943. Teenis Äänisjärvel autokompaniis, vabanes teenistusest 18.09.1944, jäi Soome elama. 1948.a. andis Soome A. Sidorovi NSV Liidule välja ja suunati Eestisse tööpataljoni. Vabanedes hakkas tööle auto- ja bussijuhina Kadrinas, kus suri 26.04.1981. On maetud Kadrina kalmistule.

* 11.03.1937 – “Päevalehes” ilmus artikkel uue haigemaja avamisest Kiviõlis. Haigemajas oli 30 tuba haigetele, eriruumid arstidele, haiglapersonali korterid jms. See nägus kahekordne ehitus valmis Kiviöli Põlevkivitööstuse rahadega ja oli eelkõige ettenähtud Kiviöli ja Küttejõu kaevurite, keemiatööstuse töötajate ja nende pereda ravimiseks. Muidugi aidati ka võimaluse korral kohalike valdade elanikke.

* 11-12.03.1990 – Tallinnas Estonia teatrisaalis toimus Eesti Kongressi I istungjärk, kus deklareeriti Eesti Vabariigi kodanike tahet iseseisva riigi taastamiseks ja töötati välja tegevuskava selle saavutamiseks. Alalist tegevust alustas 78 liikmeline Eesti Komitee eesotsas Tunne-Väldo Kelamiga. Praeguselt Ida-Virumaalt valiti Eesti Kongressile 16 delegaati 499st. Eesti Kongressi 10 istungjärgul viibis valitud delegaadina ka allakirjutanu.

Arthur Ruusmaa