12. märts

* 12.03.1880 – Viljandimaal sündis Voldemar Raam, kes on Tartu Ülikoolis lõpetanud ajaloo-filoloogiateaduskonnas. Oma õpetajatööd on ta alustanud 1906.a. Venemaal ja 1909. aastast juhatas Pärnu Kooliseltsi erakooli. 1913.a. töötas Tveri Vaimulikus Seminaris õpetajana ja hiljem jätkas tööd Tallinna poeglaste kommertskoolis. V. Raami elutööks sai Rakvere Õpetajate Seminaris töötamine 1919-1932 ja 1945-1946. aastal. Rakvere Õpetajate Seminar suleti 1932.a. kuna ei olnud enam vaja õpetajaid ja siis siirdus raam Tartu Õpetajate Seminari juhiks. 1937.a. tuli V. Raam tööle Jõhvi ja töötas kolm aastat Jõhvi keskkooli juhina. Oma õpilaste mälestusse on ta jäänud väga autoriteetse koolijuhina, kes uskus kasvatuse jõusse ja kasvataja võimetesse mõjutada kasvandikke oma tõekspidamisete ja tahte kohaselt. Ta oli jäägitult eneseohverdav, kõike tegi õpilaste hüvanguks. Tema põhimõtteks oli: tund kuulub õpetajale, vahetund õpilasele. Ta viibis alati õpilaste seas, muretses nende käekäigu ja heaolu eest. Pärast Jõhvit töötas V. Raam mõnda aega Rakvere Gümnaasiumi direktorina, 1945.a. sidus ta end jälle Rakvere Õpetajate Seminariga ja töötas sel kohal kuni oma surmani 01.10.1946.a. Suri infarkti. (Kasutatud Jõhvi 1. keskkooli XX lennu vilistlase  Elga Valteri mälestusi).

* 12.03.1907 – Riias sündis maali- ja mööblikunstnik Nigul (Nikolai) Espe, kes oli “Pallases” A. Vabbe õpilane ja tema loomingus on enamuses maastiku ja linnavaated ja tööstusteemalised maalid (eriti palju on ta loonud Kiviöli kaevanduse ja pölevkivitööstuse teemalisi maale 1947.a.) ja ligi 15 tema tööd on leidnud koha Põlevkivimuuseumi kunstikogus. Nigul Espe suri Tallinnas 14.03.1970.

*12.03.1933 asutati Vaivara meeskoor – kohaliku lastekodu juhataja Joosep Allikas kogus oma taktikepi alla 25 laulumeest. Virve Orav

* 12.03.1937 – “Postimehe” “Baltic and Scandinavian Countries” viimases numbris (jaanuar 1937) ilmus Otto Liivi sulest ingliskeelne ülevaade  “Eesti arhiivinduse tänapäeva ülesannetest”. Samas oli ka A. Meritsalt pikem kirjutis põlevkiviõli tootmisest Eestis.