16. märts

16.03.1991. aastal toimus Tallinnas Eesti Kongressi IV istungjärk, kus otsustati välja anda Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistus, nn.
“Rumesseni pass”. Allakirjutanu sai selle kätte 07.09.1991 ja kasutas seda kaua aega ametliku isikut tõendava dokumendina. See äratas sageli imestust teisel pool letti olnud teenistujates. Praegu on see ajalooline <pass> Võrumaa muuseumi kogus.

Arthur Ruusmaa