21. märts

1899 sündis Vaivaras hilisem leitnant Martin LIBENE. Lõpetanud 01.05.1915 Moskva Aleksei Sõjakooli, läks ta I Maailmasõja rinnetele. Läänerindel oli algul kompanii-, hiljem aga pataljoniülem. 11.07.1917 sai ta Smorgoni all käest haavata ja tuli end ravima kodumaale. 13.01.1918 alustas tegevust Eesti sõjaväes Eesti Tagavarapataljonis. Eesti Vabadussõtta siirdus Tartu Vabatahtlike Pataljoni ülemana (määrati sellele kohale 18.11.1918) ja oli ametis kuni surmasaamiseni 3.03.1919 lõhkeva kuuli läbi Alsvigi mõisa juures Lätimaal. Maeti 10.03.1919 sõjaliste auavalduste saatel Tartus. Tema tegevust Vabadussõjas märkis II liigi 3. järgu Vabadusrist.
M. Libene oli juba Vaivaras alustanud oma teatrialast tegevust ja jätkas seda Tartu perioodil, kus esines suure eduga. 

1931 avati Jõhvi turuplatsi ääres Schmidt-Abelovi kaubamaja (praeguse Jõhvi kaubanduskeskuse ja valgusfoori juures). See majake lammutati 1950ndate keskel väljaku ümberehituste käigus. See oli kauplus, kus müüdi kvaliteetset kaupa (jalgrattad, õmblusmasinad, põllutööriistad jms.)

Arthur Ruusmaa