22. märts

22.03.1922 alustati AS Eesti Kiviõli karjääri rajamist. Sama aasta lõpus saadi ka esimene toodang – 3200 tonni põlevkivi. See kulus põhiliselt katsetöödeks utmisel. Et põlevkivi osutus väga hea kvaliteediliseks, oli see järgneva 70 aasta jooksul väärtsulikem tooraine Kiviõli Põlevkivikeemia kombinaadile. Praktiliselt kaevandamise sulgemisega lõppes ka kombinaadi aktiivne tegevus.

Arthur Ruusmaa