23. märts

23.03.1903 kinnitas Siseministeerium Vadi Muusika- ja  Lauluseltsi “Metsakaja”.  01.06.valiti juhatus ja võeti vastu ka 40 uut liiget. Seati sisse liikmemaksud, mis olid 1 rubla meestele ja 50  kopikat naistele. Kooskäimise kohaks valiti Jüri SILDNIKU korter.

23.03.1937 avaldas ajaleht “Uus Eesti” artikli filmikäsikirjade auhindade jagamisest. Zhüriisse kuulus ka Eesti Kiviõli ametnik Nikolai Aleksejev. N. Aleksejev oli ka ise kirjutanud käsikirja “Põlevkivi”, mis arvati segafilmide hulka,  kuna pearõhk oli pildifaabulal. Tema käsikirjas oli pearõhk põlevkivitööstuse põhjalikul käsitamisele.

Arthur Ruusmaa