29. märts

* 29.03.1892 sündis Narvas Voldemar (Woldemar) Nikolai p. Grin (Griin). Oli kaitseliitlane ja Eesti kaitseväe  kapten 7. jalaväerügemendis Võrus.  14.06.1941 arreteeriti Narvas (Mineviku t.11-5), saadeti Sverdlovski oblastisse Severural-laagrisse, kus ta suri 28.12.1941.
* 29.03.1938  sündis Narvas majandussotsioloog, majandusteaduste kandidaat (1966) Marje Pavelson. Oli 1988-1997 Tallinna Linnauurimise Instituudi direktor.
* 29. ja 31.03.1991 oli Eestis ja Ida-Virumaal  taas lubatud ametlikult tähistada Suurt Reedet ja lihavõttepühi.
* 29.03.1995  asutati Eesti Avatud Hariduse Liidu Kohtla-Järve osakond. Selle algatusel on ilmunud rida integratsioonialaseid publikatsioone ja on korraldatud mitmeid lihavõttenäitusi Kohtla-Järvel.
29.03.04 NATO laienemine
NATOga ühinesid Bulgaaria, Eesti, Läti, Leedu, Rumeenia, Slovakkia ja Sloveenia. Lisaks toimus 2004. aasta 1.mail Euroopa Liidu laienemine Küprose, Tšehhi, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, Slovakkia ja Sloveenia näol. 2004-2005 toimus Ukrainas niinimetatud “oranž revolutsioon”. Need sündmused panid Kremli “kellad helisema” ja need helisevad seniajani.