31. märts

* 31.03.1879 –  Tallinnas sündis teedeinsener Julius Maddison, kes on projekteerinud üle Narva jõe terassilla (hävinud) ja ta algatas põlevkiivtuha kui ehitusliku sideaine uurimise. J .Maddison suri Tallinnas 30.01.1959.a.
* 31.03.1906 –  Narvas sündis õigusteadlane Bentsian Levin, Eesti NSV teeniline jurist (1967), kes on olnud ka tegus tõlkija, kelle vahendusel on jõudnud vene keelde Eduard Vilde ja Oskar Lutsu teosed. B. Levin suri Tallinnas 9.01.1990. aastal.
* 31.03.1908 – Gatšinas aedniku peres sündis maalikunstnik Ernst Hallop. Ta õppis “Pallases” ja täiendas end Inglismaal, Prantsusmaal ja Itaalias ning viljeles pastell- ja õlimaale ning kriidi- ja söejoonistusi. Lemmikþanriks olid tal maastikud ja portreed ning tema parimaks portreeks peetakse 1954. aastal valminud õlimaali “Kaevur O. Siidre portree”. Põlevkivimuuseumi kogudes on E. Hallopilt seitse tööd ja üsna palju töid on ka Võrumaa muuseumis (eriti palju on tema eskiise ja mitmed neist on põlevkivimaalt, mille originaalid on Põlevkivimuuseumi kogudes). Põlevkivimuuseumi kogudes on E. Hallopilt Kukruse kaevanduse teemalised tööd, nende seas ka O. Siidre portree. E.Hallop suri Tallinnas 06.10.1980.a.
* 31.03.1948 – asutati Toilas kolhoos “Kalev” (esimees Julius Pärnamäe) ja Konju külas kolhoos “Uus Tee” (esimees Oskar Eljas).
* 31.03.1949 –  moodustati “Laine” kolhoos, millest hiljem sai Erra sovhoosi üks osakondi.
* 31.03.1966 –  avaldati Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrus nr.143 Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi asutamise kohta.