2. aprill

* 02.04.1906 sündis Friedrich SAMUEL, kes 1932 valiti Järve valla volikokku ja vallavanema asetäitjaks. 1935 valiti Järve vallavanemaks ja 1938, kui Järve ja Kohtla vald ühendati, siis sai temast ühendatud Kohtla valla vallavanem.
1945 saadeti sunnitööle Balhaši ehitusele, kus oli ta ära 10st määratud aastast 8.
F. Samuel jätnud oma jälje meie kandi koduuurimisse – kogus kohalikke mälestusi ja pani neid ka kirja. Suureks tööks oli talle Järve küla maketi valmistamine (mis kahjuks praeguseks ajaks on kaduma läinud, näinutele avaldas see suurt mõju ja imetlust).
Friedrich Samuel suri 16.07.1982 ja on maetud Jõhvi kalmistule.

* 02.04.1988 toimus praeguses Kohtla-Nõmme Rahvamajas Kohtla ajalooringi asutamiskoosolek. See ring on siiani tegus kodu-uurijate ühendus Virumaal, mille liikmed on korduvalt saavutanud auhinnalisi
kohti ja äramärkimisi Eesti Rahva Muuuseumi ja Eesti Kirjandusmuu-
seumi kogumisvõistlustel.
Ringi töö üheks heaks väljundiks on olnud koguteose Kohtla 750 väljaandmine.

Arthur Ruusmaa