6. aprill

* 6.04.1899 – Narvas sündis tulevane ohvitseri asetäitja Evald Mägi. Ta lõpetas Tartu reaalkommertskooli kommertsharu ja jätkas oma õpinguid Berliini tehnikumis ja Tartu ülikoolis. 1918.aasta 17. novebril astus ta vabatahtlikuna Tartu kooliõpilaste kompaniisse ja hiljem teenis raadiotelegrafistina miiniristlejal “Wambola”. 5. mail 1919.a.a ülendati ta ohvitseri asetäitjaks ning ta teenis noorema miiniohvitserina miiniristlejal “Wambola” ja Läänemere laevastiku divisjoni adjudandina. Tema lahingutee kulges Tartust Viljandisse taandumiseni dessandi koosseisus Luuga jõeni. Merelahingutes osales ta Riia ja Punamäe all ning tema teeneid vabadussõjas märkis I liigi 3. järgu Vabadusrist. Vabadussõja lõppedes teenis üleajateenijana soomuslaeval “Ahti” ja miiniristlejal “Wambola”. 15.03.1922.a. läks erru ja jätkas oma haridusteed. Surnud pärast 1956. aastat Tallinnas.
* 6.04.1916 – Saaremaal sündis Johannes Kall, kes oli ametis äriteenijana Küttejõus. Ta oli Kiviõli kultuur-haridusseltsi “Kiir” spordiringi esimees ja tegeles ise jalgpalli, kergejõustiku ja suusatamisega.
* 6.04.1927 – Joala vallas sündis ehitusteadlane, tehnikateaduste doktor (1972.a.) Valdek Kulbach, kes on pälvinud ENSV riikliku preemia 1970.a. ja Eesti Vabariigi teaduspreemia 1995.a.
* 6.04.1949 – moodustati kolhoos “Jõud”, millest sai peagi Erra sovhoosi osa.
* 6.04.1993 – venekeelne lasteteater “Tuuleveski” esitas Kohtla-Järve kultuurihoones esmakordselt eesti keeles etenduse “Kadunud aabitsa saladus”, hiljem on olnud veel lavastusi ka saksa keeles (kuid siis juba lindilt, mitte ehedalt). Mul on õnnestunud mõnda ka ise näha ja mõni asi oli omamoodi naljakas, eriti see ,kui suuliigutused ja linditekst ei läinud kokku.