25. aprill

25.04.1888 sündis Püssi vallas tulevane kolonel Herbert BREDE.
Temast loe pikemalt Virumaa Entsüklopeediast.

25.04.1906 sündis Kalvi vallas kunstnik-graafik Eduard SALU. Temast loe pikemalt Virumaa Entsüklopeediast.

25.04.1919 sai Punaarmee suurtükitule läbi rängalt kannatada Narva. Peaaegu täielikult hävines Joaoru linnaosa ja peavarjuta jäi ligi 2000
inimest.

25.04.1923 sündis Rakveres köstri perekonnas koorijuht Harlad
SIIRAK
, kes oli paljude taidluskooride asutaja ja kauaaegne juht.
1951-1961 juhatas ta meeskoori “Järvakandi Tehased”, 1961.-st
naiskoori “Baltika” ja 1964.-st segakoori “Helitron”. 1945-1967 laulis ise RAM-is.

25.04.1923 alustas tegevust Kohtla-Järve Kaevanduse orkester Leopold LUTS`u juhendamisel. Sellest perioodist on väga kenasti kirjutanud Villem Gross oma raamatus “Enne suurt ilmamuutust”.

25.04.1947 kirjutas “Rahva Hääl”:
“Linnade ja põlevkivi-keemiatööstuse töötajate varustamiseks aedvilja ja kartulitega ning aedviljaga loomakasvatusbaasi loomiseks, kinnitas Eesti NSV Ministrite Nõukogu aedvilja ja kartulite 1947.a. külviplaani sovhooside ja abimajandite alal Tallinna, Tartu, Pärnu ja Narva linna ning põlevkivirajooni ümbruskonnas. Ministrite Nõukogu kohustas ministeeriume, linnade nõukogusid ja teisi organisatsioone aedvilja ja kartuli külviplaani igale majandile kätte andma 5 päeva jooksul”.

25-27.04.1975 olid Eesti TV päevad Kohtla-Järvel. Kohtumistele ja kontsertidele lisandus ka avalik televisiooniõhtu.

Arthur Ruusmaa muuseumi materjalide ja S.Hurma kirjutiste alusel.