19. aprill

19.04.1896 sündis Järvamaal Peetri asunduses Vabadusristi kavaler seersant Bergfeld-Martin Konstantini poeg MÄEPÕLD (endine BERGFELDT), kes 03.07.1940 oli kirjas Vabaduse Risti Vendade Ühenduse Narva osakonna registeeritud reservis olevate Vabaduse Risti kavaleride-allohvitseride ja sõdurite seas. Registreerija oli Vabadusristi Vendade Ühenduse Narva osakonna sekretär major Eduard Saar. Elamiskohana oli registreeritud Kiviõli jaam.

B-M. Mäepõld arreteeriti Kiviõlis 07.06.1941 ja suri Severural-laagris 09.01.1942. (Mõnedel andmel 07.01.1942).

19.04.1944 algas järjekordne sakslaste pealetung, mille nimeks pandi Narva – eesmärgiks platsdarmi likvideerimine. See pealetung viidi läbi Hitleri käsu kohaselt, et sel teel mõjutada Soomet, kes otsis teid sõjast välja pääsemiseks. Teatati, et pealetung on pühendatud Hitleri sünnipäevale (20. aprill). Auvere vastu koondati suur osa 3. SS -tankikorpuse ja 54. armeekorpuse vägedest.
19.04.1944 kell 6.30, pärast 1,5 tunnist suurtükituld, asus tankigrenader-diviis “Feldernhalle” 62. ja 170. jalaväediviisi, tankigrenaderi-rügemendi “Strachwitz” toetusel pealetungile 6-kilomeetrisel lõigul Vanamõisa ja Sooküla vahel piki Auvere-Kärekonna ja Haava-Pustoška teed.
Võitlus, milles mõlemal pool kokku osales 20 diviisi, kestis 23. aprillini, kuid suurtele kaotustele vaatamata õnnestus vaid mõnevõrra  edasi liikuda Auvere jaama ja Vanamõisa vahel.

19.04.1989 loodi Eesti Kodanike Komitee SIMUNA osakond.

Arthur Ruusmaa, kasutatud Ida-Viru SOMS-i arhiivi ja Vallo Reima
väljakirjutisi.