01. mai

01.05.1904 sündis Narvas tulevane soomepoiss Alfred TRUUSA. Alustanud teenistust Saksa sõjaväes, läks Soome madruseks 12.11.1943. A.Truusa sõjamehetee lõppes 05.07.1944.-l kui ta langes Teikarissari merelahingus.

01.05.1910 sündis Narva-Jõesuus dirigent Alma TAMM, kes 1951-
1974 oli TPI naiskoori dirigent; 1956.-l esimese üliõpilasten laulupeo Gaudeaumus üldjuht, Riias toimunud Gaudeamus II dirigent ja 1957.-l Tallinnas ametiühingute laulupäeva üldjuht. 1959-1962 oli laulupedagoog TPedI-s. A.Tamm suri 19.06.1979 ja on maetud Metsakalmistule.

01.05.1912 läks pensionile Kukruse kooli staažikas pedagoog
Siimon SÖÖT, kes siin oli töötanud 42 aastat.

01.05.1932 loeti üle Jõhvi alevi elanikud. Kirja läks 1986 elanikku, neist 1065 naist.

01.05.1932 alustas tööd Virumaa kaevanduskool Jõhvi Keskkooli
ruumides (hoone asus praeguse viadukti all ja hävis sõja ajal).
Tunnid olid õhtupoolikul kolm korda nädalas. Valmistati ette spetsialiste põlevkivikaevanduste ja keemiatööstuse tarvis.
Lisaks loe Virumaa Leksikonist.

01.05.1938 kehtima hakanud uus linnaseadusega rikastus Eesti 14 uue linna võrra. Nende seas oli ka JÕHVI. Seega oli Eestis siis 33 linna, mis jagunesid 3 astmesse: esimese astme linnad üle 50000 elanikuga, teise astme linnad 10000-50000 elanikku ja kolmanda astme linnad alla 10000 elanikuga. Viimasesse astmesse kuulusid ka kõik 14 uut linna.

01.05.1948 avati esimene sõjajärgne ühiskondlik hoone Jõhvis – Ehitajate klubi, hilisem Jõhvi Teatrimaja. Praegu kõrgub selles kohas kaubandus- ja administratiivkeskus TSENTRAAL.

01.05.1951 alustas tööd Kukruse kultuurimaja. Saalis oli 250 istekohta. Tegevust alustas 9 isetegevusringi 150 liikmega. Esimesel aastal korraldati üle 100 ürituse. Samal aastal läksid käiku ka Kukruse veetorn, veemagistraal, katlamaja, söökla ja ühiselamu.

Arthur Ruusmaa, kasutatud L.Kiisma ja muuseumi materjale.