25. mai

25.05.1891 sündis Iisaku vallas tulevane nooremleitnant Emil
HEIMBERG. 1920.a. kevadel lõpetas ta eksternina Eesti Sõjakooli.
1917.-st teenis 1.Eesti Jalaväerügemendis ja 1918.-st Eesti Kaitseliidus. Vabadussõja puhkedes liitus 5.jalaväerügemendiga ja oli algul rühmaülemaks, hiljem õppekomando nooremohvitser. Vabadussõja lahinguid märkis II liigi 3.järgu Vabadusrist. Pärast Vabadussõda ja sõjakooli oli ametis Põllutööministeeriumis. II maailmasõja ajal pääses Ameerikasse, kus suri 04.04.1972 Chicagos. Ta on vabadusristi kavaleride nimekirjas Heinaru Emili nime all.

25.05.1921 avaldati ajalehes “Vaba Maa” järgmine sõnum:
“Aprillis asutati Jõhvi kaupmeeste selts. Jõhvi Põllumeeste selts tõstis kohtupalati otsusega 100 aastat (tegelikult 80 aastat -A.R.) samas majas
asunud apteegi tänavale. Alevivalitsus keeldub uusi ruume andmast”.

25.05.1922 sündis Kohtla vallas aednik Kaljo KAUP, kes kaitseväelasena siirdus Soome 09.10.1943. Sattus kohe ka tõrjelahingutesse Rajajoele. Peagi suunati väljaõppele Jalkalasse. Edasine lahingutee viis Karjala kannasele, Viiburi lahele ja Vuoksele. Vabanemsikäsk tuli 18.09.1944 ja ta suunati tagasi Eestimaale. K.Kaup´il õnnestus pääsed Rootsi, kus töötas pikka aega kontoriametnikuna.

25.05.1932 avati peale pikka ja põhjalikku remonti Jõhvi jalgpalliväljak. Sellest sündmusest loe pikemalt VE-st.

25.05.1957 avati lennuliin Tallinn-Jõhvi-Tallinn. Sellest sündmusest loe pikemalt VE-st.

25.05.1975 oli meeskooril “Kaevur” 300. kontsert – sedakorda esineti kodulaval, Kohtla-Nõmme pargis rahvatantsupeol.

25.05.1989 algas Moskvas NSVL Rahvasaadikute Kongressi esimene
istungjärk, selle töö käigus tõstsid Eesti saadikud üles IME ja MRP-ga seotud küsimused. Põlevkivimaad esindas sellel kongressil Põlevkivikeemia peadirektor N.Kutašov.

25.05.1990 toimus Eesti Kongressi II istungjärk.

25.05.1991 oli Eesti Kongressi V istungjärk, kongress oli jõudnud oma tegevuses poole peale.

Arthur Ruusmaa, aluseks Ida-Viru SOMS-i arhiiv, S.Hurma ja L.Kiisma
väljakirjutised, muuseumi materjalid.