27. mai

27.05.1930 moodustati Kaitseliidu juurde noorte organisatsioon “Noored Kotkad”, mille tegevuse aluseks olid skautlikud põhimõtted. Liikumine andis noortele poistele võimaluse tutvuda mehelike aladega ja järelkasvu kaitseliitlaste ridadesse.

27.05.1954 moodustati Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega PÜSSI töölisalev.

Arthur Ruusmaa, aluseks Ida-Viru SOMS-i arhiiv, S.Hurma ja L.Kiisma
väljakirjutised, muuseumi materjalid.