6. juuni

  • 6.06.1558 alistus 30 sakslast 15000-lisele venelaste väele Vasknarva all.
  • 6.06.1853 sündis Saksamaal Plönis maastikuarhitekt Georg Friedrich Ferdinand KUPHALDT, kes on kavandanud 1901.a avatud Toila-Oru pargi. Samal ajal oli ta ametis Riia linna parkide direktorina (1880-1914). G.Kuphaldt suri Berliinis 14.04.1938.a-l (M.Mõtuste materjali dest).
  • 6.06.1885 sündis Narva-Jõesuus Hermann KALMO, kes õppis Jamburgi Õpetajate Seminaris ja selle lõpetamise järel hakkas tööle Narva-Jõesuu Haridusseltsi Koolis õpetajana, sh 1928-1944.-tel oli samas ametis direktorina. Koolitöö kõrval juhatas ta ka Tuudur Vettiku poolt asutatud Narva-Jõesuu Segakoori ja enda asutatud Narva-Jõesuu algkooli 3-häälset lastekoori. H. Kalmo mängis kohalikus kirikus orelit ja juhatas kooliõpilaste keelpilliorkestrit. Ta oli ka väga aktiivne seltskonnategelane ja tema nimi figureeris kohaliku karskusseltsi “Kalju” ja tuletörjeühingu juhatuse nimekirjas. Samuti kuulus Narva linnavolikokku ja oli Narva Vaeslaste kohtu esimees. 1944 a-l evakueerus kaitseliitlasena Tallinna ja töötas siin aastaid raamatupidajana. Hermann Kalmo suri 31.10.1972.a. Tallinas.( aluseks on kodu-uurijate Virve Orav ja Sulev Hurma materjalid.)
  • 06.06.1919 sündis Kohtla vallas põllumees Eduard TAAL, kes läks Soome 28.11.1943.a, võitles algul Rajajoel. Siit suunati õppima Jokalasse allohvitseride kooli. Peagi ootasid ees lahingud Karjala kannasel ja Vuoksel ja 14.06.1944.a-l sai ta haavata Ähijärve juures. Peale paranemist võitles edasi Vuoksel, kus lõppes sõjamehe tee Eestisse saatmisega 19.08.1944.a-l. See on ka viimane teadaolev daatum tema eluteest.
  • 06.06.1924 sündis Vaivara vallas Leo PORMANN, kes siirdus Soome 07.05.1943.a. ja läks lahingutesse Rajajoel. Siit suunati ohvitseride kooli ja lipnikuna jätkas oma lahinguid Karjala kannasel. Tema sõjateed märkis 4. klassi Vabadusmedal. 19.08.1944.a.-l saadeti Kehra laagrisse, kus aga peagi arreteeriti. 1945.a. hinnati tema teeneid “8 aasta sunnitööga  Sverdlovski vangilaagris”. Vabanes karistuse kandmise järel 1953.a-l ja asus tööle elektrikuna Harju Tööstuskombinaadis, hiljem siirdus Eesti Energiasse. Elab Tallinnas.
    (Soomepoiste raamatust ja isiklikust kirjavahetusest).
  • 1933 USAs New Jersey’s avati esimene autokino.
  • 6. juuni 1944 tungisid liitlasväed tungisid Saksamaa poolt okupeeritud Euroopasse, kõigi aegade suurejoonelisemale meredessandile. Ülima täpsusega kavandatud ja hästi sõjatehnika ning muuga varustatud dessandi edu või ebaedu sõltus siiski nende meeste vaprusest, kes kuulipildujate ja suurtükkide marutule all pidid dessantalused maha jätma ja läbi vee rannale rühkima. Kuigi kokkuvõttes lõppes kõik triumfiga, häirisid võitjaid tagasilöögid ja küllalt suured kaotused. Niinimetatud kolmanda rinde koodnimetuseks oli Overlord.
  • 06.06.1988 kell 17.00 algas klubis “Patrioot” Jõhvi Muinsuskaitse Klubi eestvõttel kroonikafilmide “Virumaa 1920-1940. aastatel” vaatamine. Kroonikafilmid telliti Eesti Filmiarhiivist. Üheks pärliks oli “Eesti Põlevkivi” 1938.a-1939.a-l” (Jõhvi MKK kroonikast).

Arthur Ruusmaa.