9. juuni

  • 1870 Suri inglise romaanikirjanik Charles Dickens, «David Copperfieldi», «Pickwick-klubi» ja «Oliver Twisti» autor.
  • 1893 Sündis ameerika helilooja Cole Porter.
  • 09.06.1898 sündis Narvas tulevane veltveebel Otto Tõnise p. VALTER. Tema lapsepõlv mõõdus Vao vallas, koolitee kulges Kiltsi vallakoolis ja Väike- Maarja kihelkonnakoolis. Kaitseväeteenistusse võeti 04.02.1917 ja määrati 279. Oudova tagavararügemendi koosseisu. 11.05.1917 siirdus 1. Eesti Rügementi teenima, oli ametis kuni saksa okupatsioonini (s.t. Saksa võimud saatsid Eesti väeosad laiali). Vabadussõja tegi kaasa Kalevi Maleva koosseisus rühmaülemana ja osales lahingutes Pihkva all. O. Valteri teeneid hinnati II liigi 3. järgu Vabadusristiga. Vabadussõja järel teenis üleajateenijana Kalevi jalaväepataljonis ja hiljem Kaitsevägede staabis. Suri 11.05.1942.a. Vjatka vangilaagris.
    Tema andmeid leiab Vabadusristi kavaleride nimestikus ka Jako RAE nime all (muuseumi materjalid).
  • 1904 Londoni sümfooniaorkester korraldas avakontserdi.
  • 09.06.1967 avas esmakordselt uksed Kohtla-Järve Põlevkivimuuseum, s.t. avati ekspositsioon külastajatele.