14. juuni

  • 14.06.1888 sündis Jõhvi vallas põllumees Aleksander Rudolf TOOMEL, kes esindas virulasi III Eesti Riigikogus (15.o6.1926- 14.06.1929.a.) põllumeeste kogu kaudu. Arreteeriti ja hukati Kirovi vanglas 17.11.1941.
  • 14.06.1913 sündis ajakirjanik Peep KÄRP, kelle sulest on ilmunud metsavendlust ja selle perioodi ajalugu käsitlevad artiklid nii “Virumaa Teatajas” kui ka “Põhjarannikus”.
  • 14.06.1941 küüditati Jõhvist 40 inimest: 15 meest; 16 naist ja 9 last. (L.Kiisma andmed).
  • 14.06.1941 küüditamisel viidi ära Tudu algkooli juhataja major KAASIK, kes oli Vabadussõjas olnud 4. jalaväepolgu ülemaks. See saigi ajendiks metsavendluse tekkeks Tudus, mil 19 kohalikku meest panid 17.06. aluse metsavendade salgale, et kaitsta kodukanti uute repressioonide eest.
  • 14.06.1964 avati Katasel mälestusmärk Eesti I Partisanibrigaadi maabumise kohale (see partisanibrigaad tegutses Punaarmee
    koosseisus.)
  • 14.06.1994 taasavati Kiviõli tuhamäe jalamil vaenuajal hukkunute mälestusmärk, mille kavandi autoriks oli toonane Kiviõli linna arhitekt, Kohtla-Järve Linna Kunstiklubi liige ja Kiviõli Kunstide Kooli direktor Heli KOMPUS. Veidi kaldu olev lahtise raamatu kujuline mälestusmärk kutsub tagasi mõtlema mõttetutele tapatalgudele VIRUMAAL. (Siia võib lisada, et enne tähistas samas asuv püstine, seina meenutav mälestuskivi-plaat 6000 süütut fashismi ohvrit: Uus mälestuskivi on aga pühendatud kõikidele vaenuajal hukkunud inimeste mälestuseks.) Sel kombel taastati ajalooline õiglus Kiviõlis.

Arthur RUUSMAA oma väljakirjutiste alusel.