15. juuni

15.06.1912 ilmus Narvas Eesti enamlaste ajalehe “Kiir” esimene number. Ajaleht ilmus 25 kuud, et hiljem veelkord areenile tulla – seekord revolutsiooni ajalehena.

15.06.1914 toimus Narva lähistel Paemurru metsas VSDTP Eesti organisatsioonide konverents, kus loodi ka üle-eestiline parteikeskus.

15.06.1946 moodustati Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega Kohtla-Järve ja Kiviõli asulaist maakondliku alluvusega linnad.

15.06.1991 pidasid oma päeva Pühajõe küla elanikud. Kohalikus
kirikus oli jumalateenistus, mille viis läbi Tallinna Usuinstituudi õpilane Aivar PENTEL. Samas avati Pühajõe kooli 200 aastapäeva tähistav mälestuskivi. Kahjuks aga ei võimaldanud vihmane ilm läbi viia Toila pargis Pühajõe küla esmamainimise 750.-le aastapäevale pühendatud simmanit.

Samal päeval pidasid oma 750.-aastapäeva pidu Saka, Ontika ja Valaste
rannikukülad ühiselt Sakal.
Kahula külas avati endise algkooli seinal mälestustahvel ja küla päevade raames oli koolis käsitöönäitus. V.Reima rääkis küla ajaloost. Üheks magnetiks sai Tallinnast kohale toodud endise Kahula Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi lipp.

15.06.1995.-l lõpetas esimene lend turismiametnikke Jõhvi Kutsekooli. 29 tulevast turismiametnikku said oma koolituse õppemeister Liivi ABELI käe all.

Kasutatud kodu-uurijate S.Hurma, M.Mõtuste ja L.Kiisma materjale.  
Arthur Ruusmaa