20. juuni

  • 20.06.1901 avati Jõhvi Postkontoris telegraaf, seni võeti telegramme vastu raudteejaamas.
  • 20.06.1902 sündis Vaivaras parteitöötaja Ida REIMER, kes on
    esindanud Virumaad ENSV III Ülemnõukogu töös (25.02.1951-27.02.1955.a.).
  • 20.06.1996.a-l paigutai Jõhvi Vabadusplatsile mälestuskivi major
    Georg Soodenile ja ülemleitnant Jüriadole. Kivi õnnistati sisse sama aasta Võidupühal.
  • 20.06.1996.a. asutati Narva-Jõesuu Kalurite Liit, mille juhatuse esimeheks valiti Toomas REBMANN.