28. juuni

 • 28.06.1762.a-l sai Venemaa troonile Katariina II, kes taotles
  kõikide eri- ja eesõiguste kaotamist Baltimail, ühtse keskvõimuga impeeriumi loomist. See muutis oluliselt suhteid vene ja balti aadli vahel. Katariina II oli reisihuviline ja mitmeid kordi oma visiitide käigus külastas ta ka Virumaad – eriti head mälestused
  jäid Katariina II-le Laagna mõisast.
 • 28.06.1912.a-l ilmus Narvas ajalehe “Kiir” esimene number. Seda ajalehte anti välja juunini 1914.
 • 28.06.1934.a-l oli Kivõli vabrikutes suur tulekahju, mis peale
  materiaalse kahju tekitas suurt kahju ka loodusele ja seda eriti
  Purtse jõele. Selleaegne ajakirjandus kirjutas mitmeid kriitilisi
  artikleid põlengute asjaoludel ja eks ka siis oli üheks põhjuseks
  tulega hooletu ringikäimine ja tööohutusnõuete eiramine.
 • 28.06.1948.a-l sündis Illuka vallas füüsik ja biofüüsik, füüsika-
  matemaatika doktor /1986.a-st/ Arvi FREIBERG.
 • 28.06.1994.a-l sai Eesti Vabariigi kaitseministriks isamaalane
  Enn TUPP, kelle üheks esimeseks esinemiseks avalikkuse ees sai kõne Vaivaras juulis, mil tähistati Narva lahingute 50. aastapäeva ja kus osalesid mõlema poole võitlejad.