11. juuli

  • 11. juulil 1938 avaldati ajalehes “Uus Eesti ” järgmised teated:
    Järve vald on nõus Kohtlaga liituma, kuid tahab, et valla keskus ühes vallamajaga jääks Järvele, mis on tihedamalt asutatud kui Kohtla vald. Juurdelõikena saab vald Mäetaguselt Apandiku küla”.
  • “Küttejõu tuletõrje sai lipu. Pühapäeval, 10. skp. toimus Küttejõu
    kaevanduse tuletõrje kompanii 11. aastapäeva pühitsemine. Aastapäeva puhul oli üksustele a.-s. Küttejõu juhatuse poolt annetatud lipp, mille önnistamine toimus õpetaja Abeli ja preester Männiku poolt.
    Aastapäeva puhul toimus ka hoolsamate üksuse liikmetele hoolsusmärkide annetamine, millele järgnes ühine paraad. Ettevõtte toetusel on kohalik tuletõrje üks eeskujulikumaid ümbruskonnas, omades hea väljaõppe ja varustuse. Kompanii koosseis on praegu 75 tuletõrjujat.
  • 11.07.1945.a. sündis Tallinnas arhitekt Inge ORAV, kes on kavandanud Narva Rahvakohtu ja perekonnaseisuosakonna hoone 1974.a-l.
  • 11.07.1965 tähistati jumalateenistusega Jõhvi kirikus 100 aasta mõõdumist sealsamas peetud kolme kihelkonna ühisest laulupäevast. Kirikukoor laulis oreli saatel 1865. aasta lauludest Haydeni oratooriumist “Loomine” koori “Ta kätetööd tunnistab taevas” ja kaks salmi koraalist “Võta nüüd Issandat, vägevat kuningat kiita. Kavas oli ka mälestuskivi püstitamine Vabadussparki, kus praegu asub taastatud Vabadussammas. Laulupeo samba asemele kerkis peagi nn. “Anveldi kivi”.Muuseumi materjalide alusel Arthur Ruusmaa.