12. juuli

 • 12.07.1878.a.-l sündis Jõhvi vallas kooli- ja riigitegelane Peeter Siegfried PÕLD, kes oli Eesti Ajutise maanõukogu II abiesimees (03.02.1919- 23.04.1919); I, III ja IV Riigikogu liige, haridusminister 24.02.1918 -27.11.1918.a.-l. Oli valitud ka IV Riigikokku 15.06.1929.a-l, kuid surm 01.09.1930.a-l tõmbas sellele tõõle kriipsu. P. Põld suri Tartus.
 • 12.07.1885.a-l sündis Viljandi vallas keemik Jaan KOPVILLEM, kelle kaalukamaks tööks oli 1939.a-l valminud uurimus “Eesti õlivabrikute raskete õlide võrdlev katalüütiline hüdrogeenimine”. Tema sulest on ilmunud veel rida põlevkivi keemilise tehnoloogia küsimusi kajastavaid uurimusi. J. Kopvillem suri Rootsis Stockholmis 13. mail 1965.a-l.
 • 12.07.1920 Avati ametlikult Panama kanal, kuue aasta eest oli selle läbinud esimene laev.
 • 12.juulil 1925.a. ilmus ajalehes “Kaja” järgmine artikkel:
  “Kohtla-Järve õlivabrikus.
  Kohtla-Järve õlivabrikus käib parajasti puhastus. Pealaest suure varbaotsani pigimustad mehed kannavad sama mustade pangedega õlist rämpsu vagunettidesse. Vaesed naised, kes peavad harima selliseid mehi, ohkab üks kaasareisijast. Hele naeratuse säde jookseb valgete hammaste välkudes nende mustade meeste nägudel ja edasi käib töö. Vabriku lähem ümbrus on juba läbi kaevatud, põlevkivi ära kasutatud ja maa muudetud varjurikasteks puiestikkudeks, majadealusteks ehk põldudeks. 
  Kohtla-Järve kaevandus omab rahvamaja kooli, postkontori jne.
  Ilu peale on pandud siin tublisti rõhku. Noored puiestikud vahelduvad puhaste kõnniteede ja lilleribadega.
  Põlevkivi kaevandamine on nüüd siirdunud vabrikust mõne kilomeetri eemale.Siin käib maaall elektri valgusel kibe töö, tuletades
  meelde sõekaevandusi. Maaaluste käikude pikkus küündib kilomeetritesse. Siin niisketes ja umbses õhus töötavad inimkogud, nägemata taevast ja päikest.”
 • 12.juulil 1938.a-l ilmusid ajalehes “Uus Eesti” järgmised artiklid
  “Riiklik põlevkivitööstus täiendab sisseseadet.
  Laupäeval alustati Kohtla-Järve Riiklikus põlevkivikaevanduses uute tugevajõuliste suruõhu kompressorite ülesseadmisega. Seni toimus kaevandustes puurimine käsitsi, mis aga märksa rohkem aega nõuab kui suruõhu või elektripuuriga töötamine. Kompressorite ülesseadmist juhatavad Rootsi eriteadlased, kes tehase poolt kohale on komandeeritud. Kuna kaevurite arvu veelgi suurendatakse, telliti juurde ka uued põlevkivi vagonetid, mis laupäeval juba kohale jõudsid.”Õlivabrik oli plahvatusohus.
  Nagu nüüd on selgunud, oli Sillamäe õlivabrik mõned päevad tagasi tõsises plahvatamisohus. Nimelt olid kuidagi süttinud põlema õlijuhtmete ühendused, kuid üksikute tööliste külmaverelisuse ja õliajamise juhi kiire tegutsemise töttu suudeti suur õnnetus ära
  hoida.
 • 12.juulil 1938.a. ilmus ajalehes” Rahvaleht” järgmised teated:
  “Mootorpaat Kohtla-Järve kaitseliitlastele.
  Kaitseliidu Kohtla-Järve mererühm ostis Soomest mootorpaadi, mis rakendatakse õppeotstarbel tegevusse. Paat oli Narvas tollivõimude valve all ja anti nüüd kaitseliitlastele üle.”
  “Ubja ametnikud saavad puhkust.
  Ubja põlevkivikaevanduste tööliste puhkus on juba läbi, ning töö käib jälle täie hooga. Puhkust antakse nüüd ka kaevanduse teenistuses seisvatele ametnikkudele. Ametkond käib puhkusel järkjärgult, sest siis ei kannata nende äraoleku all kaevanduse töö.
 • 12.07.1925.a-l sündis Jõhvis elektrik Egon TOMBAK, kes sattus Soome 11.11.1943.a-l ja oli väljaõppel Taavettis ja Järvenpääl. Staabikompanii koosseisus oli lahingutes Viiburi lahel ja Vuoksel. 
  19.08.1944.a-l saadeti Eestisse Tartu rindele, kus langes Pupastvere lahingus 18.08.1944.a-l.
  Muuseumi materjalide alusel Arthur Ruusmaa.