13. juuli

  • 13.07.1704.a-l vallutasid venelased viletsas seisus Tartu linna ja Tartut piiranud Vene väed suunati Tartust Narva alla.
  • Ajalehest “Rahvaleht” 13.juulil 1938.a.
    “Meie õliväljadelt.
    Ubja kontsessiooniala suurendamisele?
    Ubja allmaakaevanduse maaalused käigud lähenevad juba kaevanduse kontsessiooniala piirile, mispärast aegsasti on mõtlema hakatud kontsessiooni suurendamisele. Kaevandus on juba Ubja mõisa alt läbi jõudnud, ning välispiir läheneb jõele, mis ühtlasi on ka koht sessiooniala piiriks. Kuna on kavatsus kaevanduse tegevust isegi senisest suurendada, siis tuleb Ubja jaoks juure hankida uut kontsessiooniala, mille saamiseks kaevanduse juhatusel ka väljavaateid ei puudu. 
    Märkus: kontsessioon – jur lepinguline luba riigi loodusvarade, tööjõu jm. kasutamiseks.Muuseumi materjalide alusel. Arthur Ruusmaa.