16. juuli

  • 16. juulil 1897 sündis Peetri vallas tulevane vanemallohvitser Eduard SANDER. Vabadussõjas oli ta 4. jalaväerügemendi kuulipildujakompanii jaoülem ja hiljem rühmavanem. Tema teeneid hinnati II liigi 3. järgu Vabadusristiga. Andmed tema kohta lõpevad aastaga peale 1931.
  • 16.07.1921 sündis Kohtla vallas ehitustööline Endel Felixi p. PARKMAN, kes siirdus Soome 30.11.1943. Oli väljaõppel allohvitseride koolis Taavettis. Lahinguristsed sai Viiburi lahel, edasine lahingutee viis Vuoksele. Sõjatee lõppes 19.08.1944,
    kui E.Parkman saadeti tagasi Eestisse Kehra õppelaagrisse. Edasine elutee on seotud Käva-2 kaevandusega, kus ta töötas kaevurina. E. Parkman suri 1974.
  • 16.07.1933.a. avati mälestussammas Sininõmme kalmistule maetud
    Vabadussõjas langenutele. See sammas on üle elanud kõik võimuvahetused.
  • 16-17.07.1993 toimus Interliikumise korraldusel Kirde-Eestile autonoomiat taotlev referendum. Referendum tunnistati ebaseaduslikuks. NLiidu-meelne Kirde-Eesti enklaav jäi sündimata. Ida-Viru SOMS-i ja muuseumi arhiivi põhjal Arthur Ruusmaa.