17. juuli

17.07.1948 moodustati Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi otsusega SOMPA ja AHTME töölisasulad, millest peagi kasvasid välja olulised kaevandusasulad. Sompa ja Ahtme asulate väljaehitamisel ja kaevanduste käikuandmisel oli oluline osa saksa sõjavangidel. Mõistagi oli nende seas Saksa arnees teeninud ja vangi langenud ungarlasi, prantslasi, eestlasi ja teiste rahvaste esindajaid..