25. juuli

 • 25.07.1345.a-l andis kuninglik asevalitseja Sigot ANDERSSON Taani kuninga Valdemari nimel Narvale kirja, milles kuningas kinnitas ja laiendas linnakese õigusi.
 • 25.07.1897.a.-l sündis Avinurme vallas Lepiksaare külas mullateadlane Alfred LILLEMAA (enne eestistamist BLUMBERG), kellele 1947.a.-l omistati Eesti NSV riiklik preemia ja 1957.a-l Eesti NSV teenilise teadlase aunimetus. A.Lillemaa suri Tallinnas 13.12.1965.a-l.1987.a-l püstitas tänulik Avinurme rahvas parki A. Lillemaale mälestuskivi.
 • Tulevane soomepoiss Boris IVA sündis Narvas 25.07.1918.a-l. Eraelus pidas lukksepa ametit. Eesti Kaitseväest läks Soome 05.05.1943.a-l ja sai lahinguristsed Rajajoel. Siit saadeti ta edasi väljaõppele Jalkalasse. Pärast õppetööd suunati Karjala kannasele tõrjelahingutesse, peagi viis sõjatee Viiburi lahele ja Vuoksele. Sõduritee sai otsa 19.08.1944.a-l, kui ta saadeti Eestisse. Teel õnnestus pääseda Rootsi ja töötas Stockholmis metallitöölisena.
 • 25.07.1926.a-l oli Jõhvi kihelkonna laulu- ja muusikapäev, mille
  osa tuludest kanti tulevase rajatava Jõhvi vabadussõja mälestusmärgi rajamise fondi ja nii toimiti ka järgmistel laulupäevadel.
 • 1939.a.juulis oli Iisaku kandis Alutaguse mängud noortele ja sel
  puhul avaldasid oma läkitused ja pöördumised peoliste poole
  A.Müürisepp ja U.Toomi.
 • 25.juulil 1939.a.-l kirjutas Kohtla-Järve põlevkivitööstuse juhataja Aleksander Müürisepp järgmise pöördumise Alutaguse päevadel
  osalevatele noortele.
  “Elulise tähtsusega ülesandeks igale noorele sugupõlvele on leida õige lahendus ja tee oma ülekeeva energia kasulikuks rakendamiseks. Nende eesmärkide poole püüavad ÜENÜ noored. Teie väärtus on Te saavutustes. Seepärast – rohkem tösiseid häid tegusid! Kujunegu noored, Teie rohkearvuline kokkutulek Eesti suurimasse ja vanimasse põlevkiivtööstusesse nii Teile kui kogu ümbruskonnale kauniks rõõmupäevaks!”Alutaguse mängude üldjuht Ullo Toomi kirjutas samal päeval Tallinnas.
  “Killadeks.
  Keset meie suurimat tööstusrajooni – Kohtla-Järvel – toimuvad ÜENÜ Virumaa noorte suvipäevad. Töö ja rõõm – tähistagu need kaks loosungit nende päevade mõtet! Soovin veel, et sarnased suvipäevad kujuneksid tõsisteks killapidudeks. Pidudeks, kust peale ilusa meelelahutuse ja ülevate silmapilkude saadakse ka uut hoogu ja julgust edaspidiseks tööks.”

  Need põõrdumised ilmusid selleks puhuks välja antud noorte ajakirjas “Kohtla-Järve Noorpõlv” 1939.a-l. Kahjuks jäi ka see ainsaks numbriks, sest uuele võimule ei meeldinud sellised noorte kokkusaamised ja peale selle oli kõikide noorte organisatsioonide tegevus lõpetatud. Kuigi peagi mõisteti noorte suvepäevade olulist osa noorsoo arendamisel ja 1950-tel aastatel sai jälle elujõuliseks noorte suvepäevade tradistsioon küll uue ideoloogia mõju all. Kuigi tõele au andes, leiti siin ka võimalus vanu traditsioone ellu äratada ja
  neid edasi arendaa, seekord küll saladusloori all.
  Ullo Toomi kuulsad sõnad killadest said ka aluse hilisematele Ida-Virumaa kultuuriüritustele “Kirde Kildade ” nime all.

 • Narva – Narva-Jõesuu tee ääres asuv nn. Tõrvala tank meenutab Narva jõe forseerimist ja Narva linna vallutamist Nõukogude Armee poolt 25.-26.juulil 1944.a-l.Muuseumi materjalide alusel Arthur Ruusmaa