31. juuli

 • 31.07.1897.a.-l kirjutas “Eesti Postimees ” Jõhvist järgmist:
  “Jõhvis on kaheksaklassiline ministeeriumikool ühes kasvatusteadliste klassidega, kaks kirikut (vene ja luteri kirik), rahukohus, apteek, postimaja ja postijaam, poed ja pagarikojad. Elanikkude seast on nimetada tohter, talurahvaasjade komissar, pristav, kreisiülema noorem abiline. Alevis on umbes 1000 elanikku, kelle ärid väga mitmekesised on. Ka tuletõrjujate ja karskuse selts on olemas. Suveajal on alev suvitajate poolest hästi elav, kes siin ligidal Toilas ja Orul elavad. Üleüldse edeneb Jõhvi alev nii majanduslisest kui ka seltsilisest küljest hästi elavalt.
 • 31.07.1927.a.-l toimus 2. Jõhvi laulu- ja muusikapäev, mille tulu
  läks Vabadussõjas langenute mälestussamba rajamiseks. Osa võtsid Jõhvi, Kohtla-Järve, Voka, Türsamäe-Päite, Varesmetsa, Illuka, Konju, Kohtla, Sompa ja Ratva laulukoor ning Jõhvi, Puru, Toila ja Konju pasunakoor.
 • 31.07.1932.a-l oli Toilas laulupäev, millega tähistati Toila laulukoori 70., muusikakoori 65. ja maateatri 5o. aastapäeva. Osales ligi 600 tegelast ja osa sai ligi 6000 kuulajat.
  Samal päeval võttis doktor Lasberg Viru maavalitsuselt üle Jõhvi
  haigemaja.
 • 31. juulil 1943.a-l kirjutas Kiviõli kaevur E. Kuustein oma päevikus
  se järgmised read:
  “Täna lendas vene lennuk kolmel korral Kiviõli kohal. Õhutõrje patareid avasivad tule. Sel nädalal on iga päev lennukeid Kiviõli kohal lendamas näha ja õhutõrje patarei kuulid lõhkesid ka meil Hirmusel. Killud lendasivad meie maja juures ja metsas. Oli äge laskmine. Nii sugust laskmist ei ole Kiviõlis veel olnud.”Kasutatud muuseumi materjale ja L. Kiisma väljakirjutisi Arthur
  Ruusmaa
  poolt.