4. august

  • 04.08.1902.a. sündis Kahula külas Jõhvi vallas pedagoog ja koolijuhataja Herman RAJAMAA (1927.a-ni KLEIN).1927-1938.a-il töötas Läänemaa Õpetajate Seminaris, Tartu Õpetajate Seminaris ja Tartu I Gümnaasiumis õpetajana. 1939-1940 oli Lihula Keskkooli direktoriks, 1940-1944 töötas Läänemaa koolide inspektorina. Seejärel õnnestus tal pääseda Rootsi. Oli  aastail 1945- 1973 Eesti koolide inspektor paguluses. H. Rajamaa suri Stockholmis 29.08.1987.a-l.
  • 04.08.1968.a. tähistati Iisakus 100 aasta mõõdumist I Iisaku laulupäevast . Selle ürituse käigus käidi ka Theodor Hanseni haual Iisaku kalmistul ja lauldi siin tema laulu “Ema süda”.
  • 04.08.1996.a-l avati Vaivara raudteejaamas mälestuskivi 5. augusti
    1941.a. õhurünnaku 300 ohvri mälestuseks. Mälestuskivi püstitamisel oli tegev Ida-Viru SOMS´i liige Arvo PUU Päitelt.Kasutatud Ida-Viru SOMS´i kroonikat, isiklikke väljakirjutisi
    Arthur Ruusmaa poolt.