12. august

 • 1840.aasta lõpus hakati Pühajõe kaldale, kus praegu ongi Pühajõe
  surnuaed, rajama uut surnuaeda. Surnuaia õnnistamine toimus 12.08. 1851.a-l.
 • 12.08.1860.a. valiti kreisisaadik von.ARNOLD Järvelt uuesti kolmeks aastaks Jõhvi kihelkonnakohtunikuks.
 • 12.08.1885.a-l sündis helilooja, koorijuht ja dirigent Juhan SIMM,
  kes on korduvalt juhatanud koore Vaivara laulupäevadel. Suri 20.12. 1959.a-l.
 • Postimees 12.08.1906.a.:
  “Jõhvis algab lähemal ajal uus saksa õppekeelega erakool oma tegevust. Edise mõis on oma tööliste lastele kooli asutanud.”
 • Soomepoisid H. Miller ja V.-L. Klauks.
  12.08.1922.a-l sündis Kunda vallas põllumees Harald MILLER, kes läks Soome 05.11.1943. ja oli väljaõppel Porokyläs ja Taavettis. Osales tõrjelahingutes Viiburi lahel ja Vuoksel ja tema teeneid hinnati 2.klassi Vabadusmedaliga. Eestisse saadeti tagasi 19.08.1944 ja siin andmed temast ka kaovad.
  Samal päeval sündis Kunda vallas Vambola-Lembit KLAUKS, kes alustas oma sõjamehe teed Saksa armees, kuid peagi siirdus Soome ja Soome armee ridadesse kanti 15.10.1943.a. Kohe saadeti rindele Rajajoele. Peagi ootas ees väljaõppe Jalkalas ja JR 200 koosseisus saadeti tõrjelahingutesse Karjala kannasele, Viiburi lahele ja Vuoksele. Eestimaa tee tuli ette võtta 19.08.1944.a-l, mil läks kohe uuesti lahingutesse Tartu all. Pärast sõda arreteeriti ja “teenete” eest määras uus kord 10 aastat vangilaagrit. Tagasi tulles alustas oma töömeheteed Kunda tsemenditehases. Mõne aja pärast sai sepana tööd Jõhvis. Suri Jõhvis 16.10.1983.a-l ja on maetud Jõhvi kalmistule.
 • 12.08.1928.a. avati Jõhvi kalmistul vene surnuaia osas mälestusrist Judenitði armee ridades võidelnud taudi ohvritele. Küngas on siiani säilinud ja mõned aastad tagasi taasavati siin mälestusrist.
 • 12.08.1931.a-l sündis Narvas filmiajaloolane Veste PAAS, kes on uurinud Eesti filmiajalugu perioodil 1895-1940. Suri 08.12.2002.
 • 12.08.1941.a oli väga purustuslik ja hävitav Virumaa jaoks.
  Ennelõunal lasti puruks Kohtla-Järve elektrijaam ja õlivabrik hävi
  tuspataljonlaste poolt. Lõuna paiku hakkasid sakslased kahuritest
  Jõhvit tulistama, samal ajal Punaarmee jätkas oma taganemist.
  Roodu-Nõmmel põletati hävituspataljonlaste poolt maha kaks viimastel aastatel ehitatud tõõlisasulat. Süüdati ka Kohtla mõisahoone ja metskonnamaja. Külade ja majade mahapõletamist juhtisid Goldfieldsi õlitehase uus direktor Otto MILDER ja kaadriosakonna juhataja TAJUR
  Õhku lasti ka õlitehase tootmishooned ja korstnad – tehti ühesõnaga
  musta maa taktikat – kõik mis püsti, tuli maha põletada või õhku lasta. Seetöttu oli ka hävituspatajonlaste laastamistöö palju suurem
  ja hirmsam kui kaadrisõjaväelaste oma.
  Samal päeval võttis Vasknarva lähistel asunud Peipsi laevastiku
  staap vastu otsuse Peipsi laevastiku uputamiseks, et see ei satuks
  sakslaste kätte ja nii mõnigi laev võib veel asuda põhjas. Arvan, et peagi on ka siin õnne “Otsingu” akvalangistidel.
 • 12.08.1970.a. sündis Jõhvis Tiit PEKK, kes oli Salt Lake City olümpiameeskonna suusameeskonna pealik ja tegi oma tööd hästi.
 • 12.08.1989.a. taasavati Põltsamaal Vabadussõja mälestussammas, mille originaali autoriks oli Voldemar MELLIK (MELNIK).Muuseumi ja Kohtla ajalooringi materjalide alusel Arthur
  Ruusmaa