17. august

 • 17.08.1863.a. pühitseti Vaivara koguduse pastori Fr. Scholvini
  poolt sisse Mereküla väike puust luteriusu kirik, mida hüüti Metsa
  kabeliks (Waldkapelle). Ehitajaks oli Narva raehärra William
  GENDT. Kirikus oli 150 kohta ja ta tegutses Vaivara abikirikuna kuni 1915.a-ni. Praeguseks on sellest alles sammaldunud vundament, kuhu on sisse kasvanud puud. Õnneks on säilinud seal 1887.a. kohalike poolt paigaldatud W. Gendti mälestussammas. (V.Orava andmed).
 • 17.08.1903.a-l sündis Kohtla vallas tulevane geoloogiadoktor Karl ORVIKU.
  1944-1956.a-il töötas K. Orviku Tartu Riiklikus Ülikoolis geoloogia kateedri juhatajana. Aastail 1954-1968 oli ta Eesti NSV Teaduste
  Akadeemia Geoloogia Instituudi direktoriks. 1940.a-st geoloogiadoktor ja 1946.a-st professor. Ta oli Eesti ordoviitsiumi litostratigraafia rajaja, palju on tema sulest ilmunud uurimusi meregeoloogia ja geoloogiajaloo alalt.1933.a-l ilmus K. Orviku kirjutatud raamat “Maavarad”, mis sai aluseks geoloogide õpetamisel. Ta on palju teinud ka oma kodukoha geoloogia uurimiseks. Tema kodu Püssis kujunes geoloogide uurimisbaasiks. K. Orviku suri 07.03.1981.a.  Tema tööde suurust tõestab ka see, et 1991.a.-l määrati talle posthuumselt Eesti Vabariigi teaduspreemia. Karl Orvikust on pikemalt kirjutatud V. Reimaa poolt raamatus “Viru vägevad”. Küllalt palju materjale on Kohtla ajalooringi kogudes.
  Selgituseks: litostratigraafia -geoloogia osa, mis uurib settekivimikihtide vanuselist järjestust, kihtide vanust, maakoore kihtide moodustumise protsessi.
 • 17.08.1914.a-l sündis Tallinnas Eduard HANSEN, kes oli lukksepaks Eestimaa Õlikonsortsiumis Sillamäel. Meie kandi spordilukku on ta jäänud võistlejana Kohtla-Järve spordiseltsis “Võimula”, Kiviõli Spordiklubis ja ÜENÜ Sillamäe spordiosakonnas. Tublidele tulemustele kergejõustikus lisab kaalu 1938.a. Virumaa meistritiitel poksis.
 • 17.08.1923.a-l sündis Avinurme vallas põllumees Eduard KLAUP, kes läks Soome 14.02.1944, oli väljaõppel Jokelas ja Taavettis. Osales lahingutes Viiburi lahel ja Vuoksel. Eestisse saadeti tagasi 19.08.1944.a-l Kehra õppelaagrisse, kust peagi vabastati. Tuli tagasi kodutallu. Hiljem hakkas tööle puunõude valmistajana kohalikus kombinaadis. E. Klaup suri 29.12.1959.a-l ja on maetud Lohusuu kalmistule.
 • 17.08.1930.a-l nimetati Toila Piimaühing ümber JÕHVI PIIMAÜHINGUKS.
 • 17.08.1941.a.-l sündis Kohtla-Järvel parteitöötaja, ajakirjanik ja
  poliitik Lembit ANNUS, kes on olnud tegev Eesti NSV XII Ülemnõukogu ja Eesti Vabariigi Ülemnõukogus.
 • 17.08.1958.a-l oli Iisakus rahvapidu-laulupäev.
 • 17.08.1988.a.-l toodi esmakordselt välja Jõhvi linna lipp Rahvarinde poolt korraldatud ökoloogiaalasel miitingul Jõhvi Keskväljakul.
 • 17.08.1996.a-l laskis tunnimees kõiki sõjamäärustiku reegleid jälgides Jõhvis maha ajateenija, kes püüdis arestimajast põgeneda.Arthur Ruusmaa.