19. august

  • 19.08.1905 sündis Viljandis Arnold Koger, kes pärast Tallinna
    Sõjakooli lõpetamist suunati Jõhvi 4. jalaväepataljoni kehalise kasvatuse juhatajaks. Ta ise harrastas paljusid alasid, neist edukamaks kujunes laskesport, kus ta saavutas Eesti Laskurliidu meistrimärgid nii väike- kui ka täiskaliibrilistest püssidest laskmises. A. Koger osales Eesti Vabadussõjas Lõunarindel ja ka Landeswehri sõjas, kus teda austati Läti vabariigi 10. aastapäeva juubelimedaliga. A. Koger on ka teeninud Kuperjanovi pataljonis Võrumaal. Siit pääses ta küüditamise eest Rootsimaale. Suri Stockholmis 01.10.1962.a. leitnandi auastmes.
  • Endisel kujul (1875.a. variant) alustati Jõhvi kiriku tornikiivri taastamist  1982 ja lõpetati 1984 juunis. Tornikiivrit õnnistas 19.08.1984.a-l peapiiskop E. Hark. Samal aastal sai kirik tsentraalkütte. 
  • 19.08.2008 võitis kettaheitja Gerd Kanter Pekingi olümpiamängudel 68.82 kuldmedali.

Arthur Ruusmaa, kasutatud muuseumi ja Lembir Kiisma materjale.