21. august

 • 21.08.1784Võru linna asutamispäev. Ilmus keisrinna Katariina II loal kindralkuberneri dekreet teatega, et rajatava linna asukohaks saab Võru mõis ja linn hakkab kandma Võru nime.
 • 21.08.1917 sündis Kohtla vallas Servaääre külas Paula VANAVESKI.  Õppis Kohtla algkoolis, jätkas Kehtna kodumajanduskoolis. Töötas oma kodutalus Orupere A-130 ja hiljem Kohtla Õlivabrikus. Ta on aktiivne Kohtla ajalooringi liige ja kelle kogudesse on talletatud uurimistööd ja mälestused: Õlivabrik Kohtla 1997.aastal. Töö on tehtud ERM-i le. ÜENÜ Kohtla osakond 1998. aastal – ERM-ile.
  Praegu jätkab aktiivselt Kohtla vanema ajaloo talletamist ja lööb kaasa Ida-Virumaa kodu-uurijate üritustel.
 • 21.08.1928 sündis Mäetaguse vallas ajaloodoktor Heino ARUMÄE (doktorikraad 1988). 1953 lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo-osakonna. 1959-1998 töötas Ajaloo Instituudis Tallinnas ja uuris küüditamisega seotud materjale. Kuulus kahjude hindamise komisjoni. 1977. aastal pälvis Eesti NSV riikliku preemia.
 • 21.08.1928 avaldati ajalehes “Kaja” Kohtla kaevandustööliste ja ametnikkude läkitus riigivanemale. (Siin all tuleb mõelda Kohtla-Järve kaevandust – A.R.)
  “Kohtla õlivabriku külastamise puhul tervitame meie, sama õlivabriku töölised ja ametnikud TEID südamlikult ja avaldame röömu selle üle, et Teie, härra riigivanem, heaks olete arvanud ka Kohtla Õlitööstust vaatama tulla. Avaldades neid tundeid, on meil au, TEILE, härra riigivanem, kui meie riigi kõrgemale võimukandjale Teie vastutavas tegevuses õnne soovida ning tervist ja jõudu Eesti Vabariigi ja rahva heaks käekäiguks.”
 • 21.08.1932 sündis graafik Evi TIHEMETS, kellel olid tihedad sidemed Kohtla-Järve Eksliibriseklubiga. Ta on teinud mitmeid raamatuviitu meie kandi inimestele.
 • 21.08.1937 algas Jõhvis kaks päeva kestnud ülemaaline põllumajandusnäitus, kus käis üle 7000 külalise.
 • 21.08.1946 sündis Mäetagusel zooloog-mürmekoloog Ants-Johannes MARTIN. Sai 2000. aastal sai doktorikraadi ja on üks tuntumaid sipelga-uurijaid Eestis.
 • 21.08.1991 toimusid Kohtla-Järvel putshimeelse linnavolikogu (esimees A. Tsvinjov) ja linnavalitsuse (linnapea V. Korb) korraldatud aktsioonid. Erilist “edu” korratustega küll ei saavutatud, kuid ajalukku ja rahva mällu see jääb. Meenutagem, et eelmisel õhtul võttis EV Ülemnõukogu vastu otsuse Eesti Vabariigi riiklikust iseseisvusest. 

Muuseumi materjalide põhjal Arthur RUUSMAA.