25. august

 • 25.08.1887 kinnitati Narva Muusikakooli uus põhikiri, mille
  kohaselt oli koolikursus 4 aastane 8-12 aastastele poistele. Anti ka algharidus. Eriloa alusel said muusikaõpetust ka teiste koolide poisid. Kool oli õppemaksuta. Kool töötas kuni 1911.aastani.
 • 25. augustil 1938 kirjutas ajaleht “Päevaleht” Kiviõli tehaste
  ümberehitustöödest:
  “Kolmapäeval lõppesid Kiviõlis uue õlivabriku suuremad remonttööd, mis teostati “Fr. Krulli” tehase poolt. Kuna uus vabrik on ehitatud õliküttele, siis ei peetud seda kütmisviisi enam otstarbekohaseks, kuna omatarvituse arvel õlitoodang aastas vähenes 6000 tonni võrra.
  Et paremini täita tellimusi ja maksimaalselt kasutada praegust õlituru konjuktuuri, ehitati uues õlivabrikus kütteseaded nii, et nende kütteks on võimalik kasutada põlevkivi.Teostatud ümberehituste arvel loodetakse õlitoodangut tõsta umbes 100 tonni võrra ööpäevas, millega Kiviõli tehaste õlitoodang ööpäeva jooksul tõuseb nüüd 500 tonnile.
  Teostatud uuenduste arvel pikeneb ka tehaste katkestamata tööperiood, mida seni tuli korraldada 2 korda kuus. Kuumendusahjude kütteks kasutatakse praegu jämedat põlevkivi, kuid hiljem tahetakse üle minna vaid peenpõlevkivi kasutamisele, mis seni on leidnud kasutamist vähesel määral. Koos sellega lõpetab Kiviõli ka peenpõlevkivi müügi.”
 • 25.08.1993 omistati PÜSSILE, Kehrale, Lihulale ja Loksale linna
  staatus.Muuseumi ja Märt Mõtuste materjalide alusel Arthur Ruusmaa