31. august

 • 31.08.1897 oli Jõhvi pritsimajas tuletõrje heaks näitusmüük,
  millest saadi 350 rubla tulu. Sellel üritusel laulis Vasavere koor
  ja mängisid Puru ja Järve muusikakoorid.
 • 31.08.1928.a-l asutati Tartus Eesti Maanaiste Keskselts, mille allüksusi tekkis ka Virumaal. Algusest peale eskisteerib Ulvi Maa-
  naiste Selts, edukalt tegutses ka Sonda  Maanaiste Selts.
 • 31.08.1928.a-l sündis Vaivara kandi kodu-uurija Raimond SEPPAR, kelle tohutu elukogemus ja ladus kirjakeel töid lugejate ette selle vaevatud kandi ajaloo. Allakirjutanu vaatas koos R.
  Seppariga üle II maailmasõja lahingute kohad ja tema kaas-
  abil õnnestus ühel Saksa proual täpselt teada saada oma venna lan-
  gemise koht.R.Seppari tõid on Põlevkivimuusuemi kogudes.
 • 31.08.1930.a-l ilmus ajalehe “Tudulinna Hääl” esimene number.
  Aasta jooksul ilmus 5 numbrit,mille toimetajateks olid P.Amer,
  G.Dikhof ja M.Sotri.
  P.S.”Tudulinna Häälest” on pikemalt juttu Virumaa Leksikoni vas-
  tavas artiklis.
 • 31.08.1994 lahkusid viimased NL väed Eestist. Lahkumise puhul Tallinnas korraldatud miitingul esines Wolfgang von Stetten – Saksamaa Bundestagi liige, aktiivne Baltimaade iseseisvumisele kaasa-aitaja, hilisem Maarjamaa Risti kavaler.Kasutatud muuseumi, Lembit Kiisma ja Avo Blankini materjale. Arthur Ruusmaa