2. september

  • 02.09.1905 sündis Narvas parteitegelane Arnold TREIBERG, kes on olnud Eesti NSV II Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe asetäitja (05.03.1947 – 19.02.1951) ja Eesti NSV III Ülemnõukogu liige.
  • 02.09.1918 sündis Narvas Evald TEPOMEES, kes õppis Jõhvis erahumanitaargümnaasiumis, mille lõpetamise järel läks tööle A-Ü
    “Eesti Kiviõli”-sse.1935.a-l alustas oma spordimehe teed Kohtla-
    Järvel spordiseltsis “Võimula”, hiljem liitus ÜENÜ Jõhvi spordiosakonna ja Kiviõli Spordiklubiga. E. Tepomees harrastas jalgpalli ja käsipalli, esines Kiviõli Spordiklubi meeskondades. Ta kuulus ka Kiviõli haridusseltsi “Valgus” ridadesse.
  • 02.09.1952 sündis Kohtla-Järvel agronoom Ene MILVASTE, kes oli Eesti NSV XI Ülemnõukogu saadik Virumaalt.
  • 02.09.1996 avati mälestuskivi Vaivara raudteejaama juures meenutamaks 1943-1944. a-il Vaivara koonduslaagris hukkuinuid. Mälestuskivi püstitamist organiseeris Ida-Viru SOMS-i liige Arvo PUU.Muuseumi ja Ida-Viru SOMS-i materjalide põhjal Arthur Ruusmaa.