7. september

 • 07.09.1896.a-l sündis Järve vallas tulevane nooremallohvitser Ru
  dolf ( mõnel pool ka kirjas Rein) TOOST.Tema sõjamehetee algas I maailmasõja rinnetel ja siin pälvis ta ka sõduri kõrgema autasu –
  Georgi risti. Vabadussõja puhkedes läks ta vabatahtlikuna 4. jalaväe rügemendi koosseisus ja tema sõjaväljde teeneid hinnati II liigi
  3. järgu Vabadusristiga. Andmed tema kohta lõpevad märkusega: surnud peale 1931.a-t.
 • 07.09.1937.a-l sündis Illuka vallas farmibrigadir Helbe VOOL, kes
  oli virulaste esindaja Eesti NSV X Ülemnõukogu töös.
 • 07.09.1941.a-l sündis Jõhvi vallas kolhoosi aseesimees, praegune
  talupidaja Kaido Jäger, kes oli Eesti Kongressi delegaat Virumaalt.Arthur Ruusmaa.